Tilbage til tilbedelsen

Af Henrik Engedal

Ned på knæ. Løft hænderne. Fokus væk fra dig selv og hen på Jesus. Proklamer Guds storhed og hans karakter. Vend tilbage til korset. Overgiv dig fuldstændig. Tilbed ham.

Stop showet, skru ned for retorikken og glem traditionerne. Smid telefonen væk, sluk skærmene og glem, hvem du står ved siden af, eller hvor du er. Spil og syng med alt, hvad du har. Bring det ypperste, som du har til Gud: Giv dig selv som et offer. ”Hellig, hellig, hellig er Herren, den øverste hersker, han, som var, og som er, og som kommer.”

Alt for meget tid bliver brugt på sekundære ting. Det er en befrielse at tilbede Gud fuldstændigt og lade alt andet være. Det fortjener han. Har du prøvet det? Sådan rigtigt? ”Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent.”: Stop arbejdet. Sid ved Jesu fødder og lyt, lær og tilbed. Han er kilden til livet.

Gør som kvinden, der vaskede Jesu fødder med en meget dyr olie. Det virkede som spild af penge, men Jesus roste hende, og hun nævnes i alle fire evangelier som et eksempel til efterfølgelse. Hun forstod, at det var tid til at tilbede. Noget er vigtigere end andet. Har du fundet skatten? Har du, så blegner alt andet. Gud er værdig. Nu er det tid til at tilbede ham. Det er paradoksalt nok ikke altid, at kirken faktisk giver rum eller tid for tilbedelse. I så fald må du gøre det et andet sted. For ”Hvis du tier, vil stenene råbe”. Er du i fængsel, så syng som Paulus og Silas gjorde det. Uanset hvor du er, så tilbed Jesus.

Der findes utroligt meget god lovsangsmusik, som kan hjælpe. Jeg føler selv, at musikken fra ’Jesus Image’ er fantastisk godt til at tilbede Gud. Men brug det, der får dig til at tilbede Gud.

Der er kun én, der fortjener vores tilbedelse, og det er Jesus, Guds søn. Kom tilbage til tilbedelsen. Sluk for det andet.