Troende trives bedst med ulønnet pleje af pårørende

Ny forskning viser, at religion eller tro styrker den psykiske sundhed blandt dem, der arbejder med frivillig omsorg og pleje af familiemedlemmer og venner. Men kirkerne måtte gerne støtte omsorgspersonerne mere, mener britisk NGO.

En ny undersøgelse fra organisationen Carers UK viser, at ulønnede plejere, der har en tro, trives bedre psykisk end deres ikke-religiøse kolleger.

Carers UK startede i 1988 som en sammenlægning af to organisationer for frivillige plejere. Forinden havde pastor Mary Webster og politikeren Baroness Seear gennem årtier argumenteret for, at der var behov for hjælp til enlige kvinder, der af forskellige årsager måtte tage sig af deres ældre og syge pårørende.

10.751 svar fra ulønnede plejere

Nu har Carers UK lavet en spørgeundersøgelse blandt ulønnede plejere i hele Storbritannien. I perioden juni-august 2023 modtog organisationen 10.751 svar fra de adspurgte. Af de adspurgte passede næsten halvdelen (47 %) nogen i mindst 90 timer om ugen, mens en fjerdedel (24 %) brugte 20 til 49 timer om ugen i omsorgsrollen. Plejearbejdet sker til gavn for ældre, handicappede eller alvorligt syge venner eller slægtninge af de ulønnede plejere.

Troen gør stor forskel

Den 17 sider lange rapport om troende i frivilligt plejearbejde kan findes på Carers UK’s hjemmeside.

Den nye forskning viste, at det at have en religion eller tro kan understøtte sundheden for plejerne. De rapporterer typisk om bedre mental sundhed end ikke-troende, og det får plejernes interesseorganisationer til at opfordre trossamfund til at støtte de ulønnede plejere i lokalsamfundet. Rapporten State of Caring 2023 viste, at næsten en tredjedel (30 %) af de ulønnede religiøse plejere sagde, at deres tro forbedrede deres sundhed og velvære.

Over en fjerdedel (27 %) sagde, at de havde ”meget god” eller ”god” mental sundhed sammenlignet med 20 % af dem, der ikke identificerede sig med en religion.
Nye tal fra Office for National Statistics (ONS) afslører, at mange ulønnede plejere i England og Wales har en religiøs tro, og omkring halvdelen (49 %) identificerer sig som kristne, skriver Christian Today.

I en kommentar til resultaterne udtalte Carers UK, at plejernes religiøse overbevisning kan hjælpe dem til at klare udfordringerne ved at tage sig af andre.
Samtidig kan troen også hjælpe dem til at få en mere positiv og mindre stressende omsorgsoplevelse, fastslog NGO’en.

Trossamfund kan hjælpe

Carers UK anerkendte den støtte, der allerede ydes af trosorganisationer. Men der er plads til forbedring, påpeges det i rapporten. For kun 7 % af de troende plejere rapporterede, at de havde modtaget støtte til deres omsorgsrolle fra en trosorganisation eller kirke. Helen Walker, der er administrerende direktør for Carers UK, udtaler:

”At yde omsorg til en ældre eller handicappet slægtning kan være isolerende, så det at have et fællesskab at støtte sig til kan gøre en stor forskel for pårørendes velvære. Religiøse institutioner og trossamfund kunne overveje de unikke udfordringer, som ulønnede plejere står over for, og måder, hvorpå de kunne støttes til at engagere sig i det religiøse liv. Fx ved at skabe plejernetværk, give plejepersonale muligheder for at møde andre mennesker eller tilbyde frivillige muligheder, der kan tilpasses til omsorgsansvaret.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kristen NGO hjælper

Tina English, der er direktør for Embracing Age, en kristen NGO, som begyndte at tilbyde støtte til plejere, der følte sig isolerede under Covid-19-pandemien, udtaler:

”Denne rapport fremhæver den afgørende rolle, trosorganisationer kan spille i at støtte ulønnede plejere. Som kristen velgørenhedsorganisation har vi på første hånd set den positive virkning af at bringe pårørende sammen for at bede og chatte med hinanden til trods formeget udfordrende omstændigheder. Det er så vigtigt, at pårørende bliver set og støttet i deres menigheder og lokalsamfund.”