Essay om livets mening når sygdom rammer

På grund af en sjælden sygdom er frimenighedspræst Mathias Secher Rom nødt til at trække sig fra arbejdsmarkedet allerede som 38-årig. I dette essay reflekterer han over, hvad man skal stille op, når hverdagslivet rammes af meningskrise, og hvordan den kristne tilværelsesforståelse kan give holdepunkter i sådan en krise.

Personlig beretning

Dette essay er en personlig beretning fra Mathias, hvor han deler sine tanker om de ting, der er sket i forbindelse med ovennævnte. Den er ærlig og tankevækkende. At blive taget med på en rejse, hvor ens drømme om livet bliver knust, fordi sygdom forhindrer en i at leve livet fuldt ud, gør stort indtryk på mig. Vi er alle givet forskellige livsvilkår og prøver at passe ind og være til gavn for samfundet.

Mathias tager fat i den smerte, det er, når man lige pludselig ikke længere kan bidrage til samfundet i det omfang, der forventes, men får stemplet ”førtidspensionist” i en alder af 38 år. Men den viser også, hvor stor forskel, det gør at have troen på Gud og tillid til, at han har hånd om alt. Bogen kan lære os alle noget, men kan virkelig være til hjælp og vejledning for mennesker, som er i berøring med folk, som rammes af vilkår, hvor sygdom eller andet sætter en stopper for et fuldt og aktivt liv.

Om forfatteren:

Mathias Secher Rom er født i Nairobi i 1983, gift med Ida og har to børn. Han er uddannet teolog og var præst i Bramming frimenighed i 8 år inden sin tilbagetrækning. Han er i dag forfatter og salmedigter.

Mathias Secher Rom: Tilbagetræk
75 sider. 79,95 kr. Logos, Forlagsgruppen Lohse