Meditativ bog af Martin Lönnebo

Den svenske biskop, som bl.a. er kendt for Kristuskransen, døde i april i år. Hans sidste bog, ”Drømmen om den inderste sø”, som han har betegnet som sit åndelige testamente, er således udkommet posthumt på dansk.

Bogen er en meditation i 20 afsnit opdelt i fem kapitler af hver fire meditationer og anbefales at læses over længere tid. Allerførst i bogen står der således ”Hurtiglæsning forbudt!”

Det tog mig noget tid at vænne mig til den drømmende, poetiske og lidt abstrakte, svævende stil i de guidede meditationer, som virkede fremmed i starten – måske til dels, fordi jeg ikke er fortrolig med Kristuskransen. Efterhånden fandt jeg imidlertid ind i stilen, ikke mindst pga. gentagelserne fra meditation til meditation.

Som i en gudstjeneste indledes bogen med et præludium og afsluttes med et postludium – og et farvel. Første kapitel er en indledning til fire ”veje”, hvorefter læseren ledes ind på Via Cosmos – Cosmos eller universets vej – hvor man bevæger sig i skabelsens landskab. Efter at have gået på Via Cosmos begiver man sig ind på Via Dolorosa – lidelsens vej. Her sættes den menneskelige lidelse i perspektiv ved at pege på Jesu lidelse:

”Vil du se Guds herlighed? Vil du se billedet af det hellige? Vil du se en klar stråle af det guddommelige lys? Så råder jeg dig til at betragte manden, der bærer sit kors med ømhedens blik” (s. 81). Netop det at se Guds herlighed og bønnen derom er gennemgående i bogen. Nu bevæger læseren sig ind på Via Sacra – hellighedens vej – hvor man møder de første af Åndens frugter, som personificerede skikkelser:

Glæde, Fred, Tålmodig og Venlig. Også i de to første kapitler har læseren for øvrigt mødt lignende personificerede skikkelser, som tilhører et kor ledet af dronning Agape – den guddommelige kærlighed. Endelig slår læseren mod slutningen ind på Via Unio – foreningens vej. Her stifter man bekendtskab med endnu fire personificerede Åndens frugter: God, Trofast, Ydmyg og Selvbesindelse.

Alle 20 medlemmer af Dronning Agapes kor har en opfordring til vandreren på vejene, som fører rundt om ”Den inderste sø”. Man kaldes til at være redningsarbejder og vogter for jorden og sjælen – at værne om livet. Hvad, der menes med det, bliver klart, efterhånden som man læser. Kaldet til at vogte og værne om jorden peger bl.a. ind i klimadebatten, og kaldet til at vogte sjælene peger på vor tids behov for et værn om det enkelte menneskes eksistens. Dermed inddrages også både det jordiske, fysiske og det åndelige plan. Læseren rives ud af tidens undergangsstemning ind i håbets land.

Martin Lönnebo:
Drømmen om den inderste sø
158 sider. 199,95 kr.
Eksistensen


Artiklen fortsætter efter annoncen: