Israel må stå sammen for fred og vækst

Statsminister Ariel Sharon vandt en overvældende sejr ved valget i Israel d. 28. januar. Hans Likud-parti gik frem fra 21 til 37 pladser i nationalforsamlingen Knesset.- Vi kan være glade, men der er ingen grund til at feste. Terrorismen er ikke forbi. Truslen fra Irak er over vore hoveder. Økonomisk og social krise truer. Det er ikke tid til at feste, men til at forene kræfterne for at vinde en sejr over terrorismen, starte den diplomatiske proces og skabe økonomisk vækst, sagde Sharon.- I denne uge læser vi i Mosebøgerne om israelitterne, som stod ved Sinai-bjerget for at modtage Toraen. Folket er beskrevet i ental. Vore lærde siger, at de stod der som én mand med ét hjerte. Vi må følge vore forfædre. Nationens øjne og verdens øjne er rettet mod os for at se, om Israel kan stå sammen for at opnå sine mål. Kun når det sker, kan vi feste.
Sharon inviterede Arbejder-partiet til at være med i en bred samlingsregering.

Katastrofevalg for Oslo-aftalen

Valget blev et nederlag for partileder Amram Mitzna i Arbejderpartiet. De fik 19 pladser i Knesset mod 26 i den forrige nationalforsam-ling. Mitzna gik til valg på, at han ville forhandle med Yasser Arafat og trække Israel ud af Gaza og dele af Judæa og Samaria. Det venstresocialistiske Meretz-parti har satset for stærkt på Oslo-aftalen og fik et katastrofevalg. De blev reduceret fra ti til seks pladser i Knesset. Partileder Yossi Sarid gik af. – Dette valg beviser, at folket har opdaget, at Oslo aftalen er død, og man må bekæmpe terror, sagde Tzvi Hendel i højrealliancens National Union.
Shinui blev en af de store valgvindere og gik frem fra seks til 15 mandater. Partileder Tomy Lapid siger, at de er et centrumsparti.

Arafat deltog i valget i Israel

Yasser Arafat gav d. 12. januar ordre om midlertidig stop i drabene af israelerne før valget. – Eftersom datoen for det israelske valg nærmer sig, appellerer vi til, at der praktiseres tilbageholdenhed, sådan at man ikke bliver trukket med i israelsk optrapning og provokationer. Arafat sagde, at dette gjaldt alle voldelige handlinger, som har palæstina-arabere og israelske civile som mål.
– Før valget er det i orden at myrde. Lige før valgdatoen er det bedst ikke at myrde. Efter valget er det i orden at fortsætte. Her ser vi Arafats sande ansigt, som vi kender så godt, sagde statsminister Ariel Sharon sarkastisk.