Vær et alternativ

Vi skal ikke stå tilbage for noget som kristne. Vi tror på en almægtig Gud, der har stillet alle sine velsignelser til rådighed for os gennem Jesus.Ind imellem får man indtryk af kirken som en sur gammel kælling, der brokker sig over uretfærdighed. Men Bibelens billede af kirken er en smuk, attraktiv brud – et værdigt alternativ til et samfund i forrådnelse. Det er på tide, vi kristne selv får opjusteret vores selvopfattelse.
Vore byer ligner Bibelens Efesus på mange måder. Den var et Lilleasiens centrum for handel, afgudsdyrkelse og tempelprostitution. Befolkningen var ligefrem stolte af deres frugtbarhedsgudinde: „Stor er efesernes Artemis! – råbte de i protest mod Paulus’ missionsarbejde.
Men ikke et eneste sted i Efeserbrevet opfordrer han menigheden til moddemonstration. Kampen skal tages i bøn, i den åndelige verden, mens menigheden praktiserer sine værdier – helt fysisk for øjnene af de afsporede hedninger.
Hvad betyder det så konkret for kirken i dag:
Materialisme: Vi skal da gøre indsigelser, når penge bliver en magtfaktor, der styrer beslutninger uden hensyn til mennesker. Men vi skal i højere grad pege på de virkelige værdier, at det ikke handler om kroner og øre, men om Guds velsignelse over hele ens liv.
Seksualitet: Vi skal protestere mod porno, ja, men vi skal også stolt fremvise det kristne familiemønster, med trofasthed i ægteskabet og mod til at opdrage børnene.
Okkultisme: Vi skal dæmme op imod okkultisme og fremmede religioner, men vi skal da endnu mere dele vores tro og demonstrere Guds kraft på helsemesser osv. som I Mesterens Lys, Aglow og nu senest Charles Ndifon har gjort.
Vores Gud er almægtig og alle Hans velsignelser er tilgængelige gennem Jesus. Der skal 300.000 hinduistiske afguder til at opveje vores ene sande Gud. Islam er nødt til at henvise til Bibelen for at Koranen skal få mening. Og buddhisme har ikke en gang en gud, men er meditationssystemer for dem, der har styr på deres liv i forvejen. Men hvad med alle andre? Hvor findes tilgivelse?
Jo, vi har noget at være taknemlige for som kristne! Og derfor skal vi ikke blot protestere. Men vise et alternativ!