Besøg kirkerne først

Menighedsrådsformand mener ikke, at kirkeministeren kender nok
til, hvad der sker i kirkerne på VesterbroDet sidste stykke tids debat om sognesammenlægninger på Vesterbro har vist en markant uenighed mellem menighedsrådene og kirkeminister Tove Fergo.
– Lad os bruge kirkerne i stedet for at lukke dem. Det siger Bent Dahl Jensen, som er menighedsrådsfomand i Eliaskirken på Vesterbro. Han er ikke enig med kirkeministeren, som foreslår, at man lægger Vesterbro Provstis ti sogne sammen til ét stort sogn. I dette forslag indgår Matthæuskirken som central bykirke i storsognet.
Bent Dahl Jensen mener ikke, at der er rum for de ting, som sker i kirkerne på Vesterbro, hvis man sammenlægger sognene.

En omvendt debat

I Eliaskirken har man blandt andet kammerkor, møder i krypten, natkirke, ligesom en gruppe færinger holder møder og søndagsskole i kirken.
Der kommer i ugens løb mellem 200 og 300 mennesker i kirken og dens lokaler.
– Der er brug for en omvendt debat, mener menighedsrådsformanden. Han ønsker i højere grad, at man begynder at diskutere, hvordan man kan bruge kirkerne til at nå mennesker.
Der er elleve kirker og en fængselskirke på Vesterbro til 32.000 medlemmer af Folkekirken.
I alt er der omkring 50.000 indbyggere på Vesterbro, og Bent Dahl Jensen ser helt klart en opgave for kirkerne i at nå ud til disse mennesker.
– Det har en negativ virkning at tale om kirkelukning. For mange præster gør et stort stykke arbejde, som på denne måde bliver fejet af bordet, siger han.
– Kirkeministeren ville have gjort klogt i at besøge kirkerne på Vesterbro, før hun begyndte at tale om sammenlægning og lukninger.

Ingen solidaritet

Kirkeministeren har desuden foreslået, at sognene blev økonomiske selvstændige, så de ikke som nu, skulle dele de indkomne penge mellem sig.
– Man skal passe på med at pille ved solidaritetsprincippet, mener Bent Dahl Jensen. Han mener, at man ved at gøre kirkerne økonomisk selvstændige, tænker for kortsigtet, og at det vil skade solidariteten kirkerne imellem.
På nuværende tidspunkt udligner man ved at fordele de indkomne penge, så der for eksempel bliver brugt flere penge på de generelt større citykirker.