Præstepar ansat som soldater-hjemsledere

Per og Tove Bohlbro begyndte som lederpar på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte den 1. marts.35-årige Per Bohlbro har tidligere været i puljejob som teolog på Rigshospitalet og vikarieret som sognepræst i Grønnevang Kirke i Hillerød.
Siden sommeren 2002 har han søgt præstestilling sammen med 42-årige Tove, der har været sognemedhjælper i Grønnevang Kirke i Hillerød i 11 år, er uddannet pædagog og har erfaring som køkkenleder.
I 2002 brugte parret flere måneder på at søge præsteembede, men der er mange om buddet om forholdsvis få præstestillinger. Midt i jagten på job foreslog nogle venner parret at søge den ledige stilling som lederpar på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte.
– Da var vi begyndt at undersøge, om vi kunne finde alternativer til en præstegerning. At et soldaterhjem var en mulighed, var vi slet ikke bevidste om. Men vi blev enige om at undersøge, hvad et arbejde på et soldaterhjem indebar. Derfor var vi ude at se soldaterhjemmet i Høvelte og blev med det samme grebet af arbejdet. Vi syntes godt om det praktiske med at skabe et hjem for soldaterne og muligheden for at tale med soldaterne om livets store spørgsmål, fortæller Tove.
Hverken Tove eller Per Bohlbro har selv prøvet militærlivet. Men de håber at få mulighed for at deltage i et af de militærkurser for civile, som hæren holder med jævne mellemrum.
– Efter at vi er blevet ansat, har vi fra mange tidligere soldater hørt, at soldaterhjemmet betød utroligt meget for dem i deres militærtid. Så vi ser frem til opgaven med at skabe nogle gode rammer sammen med vores fem medarbejdere på hjemmet, siger Tove.
KFUMs Soldaterhjem i Høvelte er blandt landets største, idet omkring 1000 soldater er tilknyttet Den Kongelige Livgarde i Høvelte, heraf er 240 soldater dog på skift i København ved Vagtkompagniet på Livgardens Kaserne. Soldaterhjemmet bliver dagligt besøgt af 300 – 400 soldater.
Soldaterhjemmet har åbent fra 9 til 23 mandag til torsdag og fredag fra 9 til 17, hvor soldaterne har mulighed for at købe et måltid mad både til frokost og aftensmad. Søndag aften har hjemmet åbent fra 17 til 23.
Tove og Per Bohlbro afløser Solveig og John Pedersen, som ved nytårsskiftet tog afsked med soldaterhjemmet i Høvelte efter fem års indsats. Peter Ng, der er medarbejder på soldaterhjemmet, har stået for hjemmets ledelse i mellemtiden.
KFUMs Soldatermission er et frivilligt folkekirkeligt arbejde og driver 20 soldaterhjem i Danmark, i Bosnien og i Kosovo.
Hvad enten det er et måltid mad, hygge eller en samtale om livets store spørgsmål, så står omkring 80 medarbejdere i KFUMs Soldatermission til tjeneste for danske soldater.
Hanne Bjerg/Henri.