NYHEDER
Arkæologisk fund bekræfter Bibelen

Den israelske avis Haaretz kunne i midten af januar offentliggøre en gammel tavle med 15 liniers inskription, der kan få vidtrækkende konsekvenser for forståelsen af det Gamle Testamentes betydning som historie.Inskriptionen menes at være fundet i 2001 på eller omkring Tempelpladsen i Jerusalem i forbindelse med de senere års omfattende ombygninger der.
Den er skrevet i jeg-form – og rummer en erklæring fra en af det Gamle Testamentes konger om, at han og folket samlede penge ind til templets renovering. Geologer, som har undersøgt indskriften nøje, har bekræftet, at den må være ægte. Den kan ikke være et moderne falskneri.
Skriften (som er oldhebræisk) og navnet på kongen – samt de geologiske undersøgelser af stenens overflade – peger på at den stammer fra ca. 810 f.Kr. Indholdet stemmer flere steder næsten ordret overens med teksten i 2. Kong 12, hvor kong Joash netop står i spidsen for en større indsamling til templet.
– Inskriptionen har affødt en voldsom debat om ægtheden – samt om betydningen af, at der hermed måske er givet en direkte dokumentation for, at Salomos berømte tempel virkelig har eksisteret, fortæller næstformand i Selskab for Bibelsk Arkæologi, Knud Skov.