Børnearbejde har langsigtet virkning i Albanien

BDM’s arbejde i Albanien fortsætter med fornyet energi og optimisme. Ny generation af kirkeledere blev kristne gennem børnearbejdeKirkeligt børnearbejde har afgørende betydning for at ”kristne” Albanien og dermed give et løft til det fattige land, der visse steder har 80 pct. arbejdsløshed.

Jørgen Bøytler tilfreds med albanske samarbejdspartnere

Generalsekretær for Brødre-menighedens Danske Mission (BDM), Jørgen Bøytler, er netop hjemkommet fra et besøg hos den albanske samarbejdspartner Fundacioni Kristian Humanitar (FKH), også kaldet Albaniens Lutherske Kirke.
FKH’s arbejde består hovedsagelig i, at der i 10 forskellige byer i Albanien drives et kristent børne- og ungdomsarbejde. En stor del af børnene kommer fra familier med muslimsk eller blandet muslimsk-kristen baggrund.
Der ses nu et mønster – efter næsten 10 års arbejde i landet – at børnene, efterhånden som de vokser op, fortsætter med at knytte til ved ungdomsarbejdet, indtil de flytter for at få en uddannelse, fortæller Jørgen Bøytler. – Den nyeste generation af ledere har selv mødt evangeliet gennem børneklubbernes arbejde.

På tværs af etniske grænser

De evangeliske kirker, blandt dem FKH, har generelt gode arbejdsmuligheder i Albanien, selv om der også jævnligt spores en vis modvilje mod disse kirkers arbejde. Det har dog vist sig, at de evangeliske kirker, som kan arbejde på tværs af etniske grænser, fordi de er nye, ofte lettere accepteres af albanere. Eksempelvis kan forældre med muslimsk baggrund i mange tilfælde godt acceptere, at deres børn modtager kristendomsundervisning i FKH, som jo i etnisk og klanmæssig sammenhæng ses som en mere neutral størrelse, fortæller Jørgen Bøytler, der også har konstateret at FKH’s økonomiske administration fungerer upåklageligt.