“Indland”

Kristelig A-kasse har rundet
150.000 medlemmer

Kristelig Arbejdsløshedskasse har rundet medlem nummer 150.000. Det runde medlem blev den 22-årige københavner, Lars Larsen, der er arbejdsmand på et autolakeringsværksted. Lars Larsen blev fejret af A-kassen med blomster og et rejsegavekort på 3.000 kroner.

Grundtvigianere vil også
med i udlændinge-debatten

Danskernes forhold til udlændinge er et væsentligt folkeligt problem, som grundtvigianerne har forsømt at debattere. Det mener formanden for den grundtvigianske forening Kirkeligt Samfund, Inge Lise Pedersen.
Inge Lise Pedersen bebuder nu, at hun vil tage initiativ til, at grundtvigianere tager mere aktivt del i debatten, så ikke kun yderfløjene er repræsenteret.
– Der er brug for at tage fat på de grundlæggende spørgsmål, som ikke handler om tal for familiesam-menføring, men om hvordan vi lever sammen med de mennesker med anden etnisk herkomst, der er her, siger Inge Lise Pedersen til Kristeligt Dagblad.

Teologisk fakultet
i Århus flytter

Teologisk fakultet ved Århus Universitet ligger i flytterod. Den 17. januar begyndte fakultetet at flytte over på den anden side af Nordre Ringgade, til det nyindrettede tidligere Ortopædiske Hospital. Flytningen vil tage nogen tid. I begyndelsen af februar skulle institutterne, administrationen og studenternes kontorer gerne fungere normalt igen, og i marts flytter biblioteket. En ny auditoriebygning skal efter planerne stå færdig til sommer.

Multietnisk konference
i København

Den 17.-18. marts holder Tværkulturelt Center sin sjette multietniske forårskonference i København. Konferencen sætter fokus på mødet mellem mennesker af forskellig tro og kirketradition. Hovedtaler er den britiske islamekspert, dr. Ida Glaser, der bl.a. vil fortælle om britiske kirkers erfaringer fra mødet med muslimer.