Katolske fremgang i Afrika

Mange vil være præster eller ordensfolk ved kirken.
Ifølge pressebureauet Zenit omfatter Den katolske Kirkes missionsarbejde på verdensbasis 42.000 skoler og ca. 85.000 præster. Heraf arbejder 27.000 i Afrika, 44.000 i Asien, 6.000 i Amerika, 5.000 på Stillehavsøerne, men kun 3.000 i Europa.
28.000 mandlige ordensfolk, der ikke er præster, 450.000 kvindelige ordensfolk og 1.65 millioner kateketer er ligeledes beskæftiget med mission.
I år 1900 fandtes omkring to millioner døbte katolikker i Afrika, i dag er der 110 millioner eller 15 pct. af befolkningen.