Medieslagmarken

ør påske holdt Udfordringen et gratis seminar i København for kommende ansøgere til Journalisthøjskolen og andre, som ønsker at arbejde med medierne.Når vi bruger tid på den slags, så er det ikke for Udfordringens skyld, men for at opmuntre kristne til at gå ind i medierne og gøre en forskel. Desværre er mange kristne tilbageholdende med at arbejde i medierne – og så får vi et skævt billede af kirken og verden.
Det er så utroligt vigtigt, at få nogle positive impulser ind i medierne. For medierne styrer næsten hele vores liv og påvirker os dag for dag.
Som vi alle kan se ved at åbne for TV’et, er medierne for tiden forurenet af meget negativt og destruktivt. Moralen er lav, som aldrig før, og sproget er vulgært. Mange udsendelser appellerer til de laveste instinkter. Alt for meget er bestemt af kommercielle interesser, og der er gået spekulation i umoral.
For nylig bladede jeg et af de nye kvindeblade igennem. Det handlede stort set om sex. Der var ikke meget andet. Nu er det seksuelle jo også noget, Gud har skabt, men når medierne behandler emnet er det som regel for at spekulere i effekten. Og så er det ikke romantik og varm kærlighed, men utroskab, pervers sex, osv. det handler om.
Også reklamebranchen er blevet åndeligt forurenet.
Vi får efterhånden en temmelig vulgær vestlig kultur. Der er ikke noget at sige til, at muslimerne helst vil bevare deres egen kultur og deres egne moralbegreber.
Det gælder om at styrke de positive kræfter. Og da medierne er den moderne slagmark, skal vi kristne også være med her. Vi kan bruge Udfordringen og Kristeligt Dagblad til at styrke den kristne identitet blandt kristne, men der er en hel verden udenfor de kirkelige kredse, som trænger hårdt til kristen påvirkning. Direkte og indirekte.
I dag er det vigtigere, at vi beder for mennesker i medierne end for Kongehuset og regeringen.
Husk det!