„Bønnenat“ i Royals lagerhal

Arrangører er Vildkildegård – et rehabiliteringscenter med tilknytning til Christian Hedegaard.Lørdag den 10. maj kl. 20-02 indbyder Christian Hedegaard og Evangelist til bønnenat i Arnborg mellem Brande og Herning. Nærmere betegnet i den tidligere Royal lagerhal.
Bønnenatten er den første i det midtjyske, og præster og ledere fra flere forskellige kirker i området medvirker. Desuden medvirker Evangelist rehabiliteringscentret Vildkildegård, lige som flere lignende centre er indbudt til arrangementet.
Vildkildegård bruger bøn og faste som eneste metode til afvænning af misbrugere. Vildkildegård ledes af Nick og Pia Knudsen under supervision af Evangelist-teamet