Forbønskonference på Christansborg

St. Bededag inviterer et udsnit af præster til debat på Christiansborg med efterfølgende bøn i Skt. Petri KirkeGuds riges udbredelse i Danmark! Under dette motto samles kristne på Christiansborg St. Bededag.I Landstingssalen på „borgen“, hvor Folketinget smeder landets love, samles kristne fra et bredt udsnit af kirkelivet i Danmark til undervisning, orientering og debat om de kristne værdier og det kristne evangeliums betingelser i Danmark. Derefter går deltagerne i samlet flok til Skt. Petri Kirke i Skt. Petersgade for at bede for landet. Det er et bredt udsnit af præster og lægfolk fra folke- og frikirker der inviterer til dagen. Initiativet kalder sig ”Forbedere for Danmark” og planen er, at der årligt skal sættes tid af til fordybelse i Bibelen og forbøn for landet. En af hovedkræfterne til initiativet er Johannes Facius, især kendt for forbønsbevægelse i 80’erne under samme navn. ”Forbedere for Danmark” havde også dengang en årlig bedeuge og besøgte menigheder for at mobilisere til bøn.

Enighed er afgørende

– Guds menigheds enige bøn er den vigtigste måde, hvorpå vi kan øve indflydelse på land, folk og regering, siger Johannes Facius.
Talere og initiativtagere er desuden sognepræst Helge Pahus, Karlslunde, frikirkepræst Josef Kristensen, Amager, frikirkepræst Jørgen Mortensen, Frederiksberg, prædikant Jens Peder Pedersen, Herning og mediekoordinatorer Kirsten og Per Nielsen, Amager.
Mere information om dagen på www.forbedere.dk.