Formænd genvalgt

Både Mogens Stig Nielsen og Søren Fibiger Olesen fik en ny periode i formandsstolen for henholdsvis Kristelig Fagforening og Kristelig Arbejdsløshedskasse. Begge blev valgt uden modkandidater.
Der er ni medlemmer i hver af de to hovedbestyrelser for de i alt 155.000 medlemmer i den kristelige fagbevægelse.