Fundamentalisme

– en ubrugelig betegnelse om kristneOrdet fundamentalisme dukker med jævne mellemrum op i medierne om yderligtgående religionsfanatikere. Siden den iranske revolution i 1979 brugt om radikale islamister. I den senere tid også brugt om bibeltro kristne – med samme negative fortegn.
Men før den såkaldte muslimske ”vækkelse” var fundamentalisme et positivt ladet ord. Det kommer fra ordet “fundamental”, som ifølge Politikens Etymologiske Ordbog betyder “grundlæggende”. Og fundamental kommer fra ordet “fundament”, der som bekendt betyder “nederste bærende del af en bygningskonstruktion” eller i overført betydning at “have et solidt fundament af viden”.
Man kan altså være fundamentalist i betydningen at være forankret i sin tro på sin helligskrifts pålidelighed. Eller man kan være det ved med vold og magt at ville påføre andre mennesker sin tolkning af skriften.
Vi vil ikke benægte, at der er kristne, der hører til den sidste kategori, ej heller at enkelte kan finde på at bruge vold til at fremme sit mål. Men vi vil frasige os en generalisering af alle bibeltro kristne som værende fundamentalister i den betydning. For det er det, journalister med jævne mellemrum gør – et grelt eksempel er P1-journalisten Egon Clausens bog ”Øje for øje”, netop debatteret på Dansk Bibel Institut – se side 12. Her skæres islamiske og kristne ”fundamentalister” over en kam. Her sammenlignes bibeltro kristne med fascister. Og sidst i bogen drages en direkte parallel mellem ekstremt højreorienterede kristne enklaver i USA med solide danske institutioner som Indre Mission, Luthersk Missionsforening og Den danske Israelsmission.
Det er vigtigt at påpege, at kristne har et andet fundament at bygge på end f.eks. muslimer. Bibelen leverer et andet gudsbillede end Koranen. Lovens bogstav blev opfyldt af Kristus. I ham blev sandhed forenet med nåde, bedst illustreret i Jesu ord: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort, synd fra nu af ikke mere!”
Vi vil have lov til at være bibeltro uden at blive kaldt fundamentalister. Journalister bør undgå slidte klicheer og overfladiske typificeringer og i stedet finde nye afklarende og præciserende betegnelser. Det er trods alt det, de er uddannede til og får deres løn for! Også Egon Clausen!