Kun få amerikanere har positivt syn på kristne

Evangelikale kristne er lavere på amerikanernes rangliste end prostituerede.
Kristne prædikanter kom som nr. 2 på amerikanernes liste over respekterede personer, kun overgået af “militære officerer”. “Genfødte kristne” kom som nr. 3, men evangeliske kristne havnede helt nede på en tiendeplads, idet de “overhalede” selv prostituerede.
Kun en tredjedel af amerikanere uden forbindelse til kristendommen har et positivt syn på “genfødte” kristne, mens kun en femtedel deler denne opfattelse af evangelikale.
Undersøgelsen viser endvidere, at jo højere uddannelse folk har, jo mindre sandsynligt er det, at de har en positiv opfattelse af kristne.