Akut nødhjælp til Sri Lanka

Pinsekirkernes nødhjælpsorganisation på vej med nødforsyninger for 100.000 kr.
Sri Lanka blev i slutningen af maj måned ramt af den værste oversvømmelse i 50 år.

Oversvømmelserne i Sri Lanka har gjort mere end en million mennesker hjemløse. Dansk Missionsråd har givet 100.000 kroner til at yde akut hjælp.

Flere end 250 personer omkom, og en million blev hjemløse, da huse blev skyllet væk, og mange mennesker er fortsat meldt savnet. Pinsekirker-nes humanitære organisation, International Aid Services (IAS), rettede henvendelse til Dansk Missionsråds Udviklings-afdeling om assistance. Ansøgningen på 100.000 kr. blev imødekommet, og hjælpearbejdet er netop gået i gang. Et medlem fra Pinsekirken i Århus, Veronica Thomas, der oprindelig kommer fra Sri Lanka, er rejst fra Århus til Sri Lanka for at være med i dette arbejde.
Arbejdet vil i første omgang gå ud på at transportere mad, drikkevand og medicin ind i området Ratnapura sydøst for Colombo og uddele disse ting ud fra fire centre, som bliver oprettet. New Life Church med lokalafdelingerne i katastrofeområdet vil i samarbejde med lokale kirker, embedsmænd og The Evangelical Alliance of Sri Lanka, forestå nødhjælpsarbejdet. På grund af udbredt sygdom sendes to læger og fire sygeplejersker ind i området for at yde akut hjælp og kortlægge behovet for yderligere hjælp på dette område.
Dernæst vil man satse på at renovere og grave nye brønde. Man vil bistå ved genopbygning af de ødelagte huse, og på længere sigt vil man bygge nye huse til de mennesker, der har fået deres hjem ødelagt. Også her vil kirkeledere være nogle af sparringspartnerne. Sidste punkt vil være at sætte gang i hjælp-til-selvhjælp projekter, som vil gå ud på at yde hjælp til opstart af nye arbejdspladser.