Ny kirke i Knabrostræde

„Soli Deo Gloria“-huset tages nu i brug som international kirke for bl.a. filippinere.Soli Deo Gloria i Kna-brostræde har igen været fødested for noget nyt: Copenhagen Community Church havde sin første gudstjeneste i det gamle hus i søndags.
Den nystartede kirke er international. Gruppen, som er med i opstarten, er bl.a. Elin og Josef Kristensen og 10-15 filippinere. Der var mødt over 100 op til åbningen.
Lokalet, som har en balkon, var fyldt med mennesker, hvoraf de fleste var filippinere.
Alle stole omkring cafebordene var optaget, og flere havde fundet en ståplads.
Josef Kristensen gav en kort velkomst og derefter var der lovsang med CCC-band (Co-penhagen Community Church band). En af sangerne, Sheila, delte sit vidnesbyrd om, hvordan hun i første omgang var kommet i kirke, fordi hun blev inviteret af en ven.

Først venner
At blive inviteret i kirke af en ven er noget, der gerne skulle bringe mange flere mennesker til kirken.
– First belong, then believe, forklarer Josef Kristensen, som ellers til daglig taler dansk.
– Først må man få venner og høre til, og så kommer man til tro, siger han.
Fokus hos kirken er i høj grad evangelisation. Her vil man gerne bruge 80% af sin energi på evangelisation og resten på menighedsopbyg-ning.
Gudstjenesten om søndagen vil være søgervenlig, så ikke-kristne kan føle sig hjemme, men samtidig med en klar forkyndelse af Jesus Kristus. Gudstjenesten vil vare højst 1 ½ time, og bagefter er der spisning og fællesskab. Om onsdagen er der undervisning i Soli Deo Gloria, hvor man også snakker i mindre grupper og beder sammen.

Mange hilsner fra kirker
Udover interesserede og engagerede kirkegængere var også en del præster fra andre kirker mødt op. De blev kaldt frem for sammen at bede for og velsigne den nyfødte kirke og bagefter give hilsner.
Blandt dem var Steen Thomsen fra Frikirken på Havnen, Pastor Raviehand, Lone Bjerring fra Amagerbro Frikirke, pastoren fra JIL- church (Jesus is Lord Church), Claus Aagaard Nielsen fra Græsted Frikirke og pastor Julius Olaniyan fra Nigeria. Derudover var der skrevne hilsner fra bl.a. Stan Mcquin fra Gospel-church.
– Vi har meget brug for andre kirkers venskab, understreger Josef Kristensen.
Steen Thomsen fortalte om huset Soli Deo Glorias historie og om, hvordan mange initiativer er startet her, Julius Olaniyan sagde, at det var et ’usædvanligt sted’, Stan Mcqiun kaldte det en ’pionér-kirke’ og Claus Aagaard Nielsen opmuntrede kirken til at repræsentere Guds kærlighed og glæde.

God responsÅbningsarrangementet endte med filippinsk buffet, som folk gladeligt tog for sig af, samtidig med at man fik snakket sammen.
Gene fra Mississippi, USA, var på besøg i København på grund af sit arbejde.
– Jeg vil gerne komme i denne kirke, når jeg er i København, sagde Gene, som fortalte, at han havde været rigtig glad for at være med.
Sarah, 14, Anna, 11, og Julie, 17, syntes, at det havde været en god gudstjeneste, og det samme mente to unge mænd fra henholdsvis Ghana og Cameroun.
– Lovsangen var anderledes, og det var en god prædiken, sagde den unge mand fra Ghana.
Pia, som var på besøg fra Frikirken på Havnen, var også begejstret.
– Det er fedt at være her. Der er dejlig sang og lækker mad!

Drømmen
Visionen er, at i alt fem kirker mødes nogle gange om året til Big Parties. Heraf er de to Amager Kristne Center og Copenhagen Community Church. Lederskabet for de to kirker er tæt knyttede og mødes en gang om måneden til ældstemøder. Drømmen er at begynde tre kirkeplantninger mere. Den ene af kirkerne regner man med skal være tyrkisk.
– Der er behov for mange internationale kirker, fordi der er så mange udlændige i København, siger Josef.
På sigt ønsker man at oprette et træningscenter, at starte socialt arbejde, som har fokus på de svageste i København, og et fælles børne- og ungdomsprogram. Kirkerne har allerede nu et missionsarbejde i Antiokia i Tyrkiet.
Kirkerne er tilknyttet New Frontiers International (NFI) i England, som er et internationalt relations- og tjenestefællesskab for evangeliske kirker med fælles værdier.

SOLI DEO GLORIA (GUD ALENE ÆREN)

Soli Deo Gloria (Gud alene æren) er navnet på det hus, som ligger på Knabrostræde 26 i centrum af København K.
1969: Efter en række evangeliske møder med englænderen Dennis Clark var Johnny Noer og Johannes Facius primus motorer i en kampagne bl.a. mod legalisering af pornografi. Gruppen blev kaldt ’Unge Kristne’. Man fik brug for et sted at indlogere de nye kristne, som ofte havde haft et misbrug.
1970: Johnny Noer gik rundt og ledte efter et sted og stødte tilfældigt på et hus, som havde indskriften ’Soli Deo Gloria’ over døren. Huset, som hidtil havde været brugt til møbellager, blev købt for 300.000 kr. Komiteen ’Unge Kristne’, som er en selvejende forening, ejede og ejer stadig huset.
1971: Huset blev godkendt til ungdomscenter, og man byggede på Soli Deo Gloria i halvandet år, før det stod færdigt.
Huset blev brugt til forskellige former for evangelisation. Bl.a. havde man friluftsmøder på Gammeltorv ved Strøget. Man evangeliserede også på Christiania og havde kaffebarer på Nørrebro og Vesterbro.
1973: Avisen ’Udfordringen’ startede og blev delt ud i forbindelse med diverse friluftsmøder.
I slutningen af 70’erne engagerede Johannes Facius sig mere i forbøn og Johnny Noer rettede fokus mod Israel. Steen Thomsen blev daglig leder. Siden hen har UMO (Ungdom med Opgave) brugt huset i cirka 5 år. Nu bliver det bl.a. brugt til udlejning og husning af Copenhagen Community Church, som lejer sig ind søndag og onsdag.