Sudan: – Ingen fred uden forsoning, siger kirkeledere

Sudans regering i Khartoum har overgivet et notat i en truende tone til de kristne ledere i Juba. Konflikten begyndte den 5. august, da lokale kirkeledere overbragte et brev med en liste over ”sager, som er bekymrende for freden” til en delegation fra Sudans regering ved et møde i Juba.
I brevet skriver lederen af Den Katolske Kirke i Juba bl.a., at ”det nøje planlagte program med brutal arabisering, islamisering, undertrykkelse og forfølgelse der førte til udryddelse”, som har været ført ud i livet siden 1990 har ”efterladt ar på sjælen hos dem i syd påført af dem i nord – ar, som er svære at glemme.”
Regeringen svarede to dage senere med et kort notat, som beordrede kirkelederne i Juba til at løse de religiøse spørgsmål uden at involvere sig i ”politiske eller sikkerhedsmæssige spørgsmål,” oplyser Åbne Døre.