Ingen ”kristen” EU-forfatning

Europa-Parlamentet har netop nedstemt et ændringsforslag til forfatningen, som lagde op til, at Europas »jødisk-kristne rødder« skulle nævnes i teksten, skriver Kristeligt Dagblad.
Det var de kristelige demokrater, der havde foreslået ændringen. Men selv om de er den største gruppering i parlamentet, endte afstemningen med, at et flertal på 283 medlemmer forkastede den, mens 211 stemte for.
Den nuværende formulering refererer blot til Europas »kulturelle, religiøse og humanistiske arv«.
Det er især den katolske kirke der har ønsket en direkte reference til kristendommen i forfatningen, og i september blev dette ønske bakket op af Kirkernes Verdensråd.