Ny bygningskonsulent

Den 1. november tiltræder Leif Lykke Nielsen som bygningskonsulent for Indre Mission.
I jobbet som bygningskonsulent skal Leif Lykke Nielsen have ansvaret for vedligeholdelsen af missionærboliger, genbrugsejendomme og de øvrige erhvervsejendomme, som IM råder over. Leif skal samtidig have en tilsynsfunktion for IM’s missionshuse.
Leif Lykke Nielsen er 39 år, gift og har to børn. Han er uddannet bygningssnedker og har været pedel på Plejehjemmet Klokkebjerg i Skjern.