Etisk Råd: Nej til aktiv dødshjælp

Et enigt Etisk Råd advarer mod at indføre „eutanasi“. Kristendemokrater foreslår derimod hospicer i hvert amt Etisk Råd sender nu et klart signal til Folketingets partier om ikke at lovliggøre aktiv dødshjælp: – Det skal fortsat være ulovligt for læger at tage livet af svært lidende patienter ved eutanasi, dvs. aktiv dødshjælp, siger Etisk Råds formand, Ole Hartling. Beslutningen falder ikke overraskende i god jord hos Kristendemokraterne:
– Jeg er meget tilfreds med, at det denne gang er et enstemmigt Etisk Råd, der tager afstand til aktiv dødshjælp. Det er et utvetydigt signal til os politikere om, at de etiske problemer ved eutanasi, som det hedder, er alt for store til, at vi som samfund skal tillade det, udtaler Kristendemokraternes sundhedsordfører Tove Videbæk.

Hellere aktiv livshjælp

– I stedet for at være så optaget af aktiv dødshjælp, skal vi hellere være optaget af at give aktiv livshjælp, så længe der er liv. Det skal vi gøre ved at prioritere smertestillende og omsorgsfuld pleje til døende, siger hun.
Etisk Råd tilføjer endnu en dimension i livshjælpen: Åndelig omsorg bør være tilgængelig i den krisetilstand, som døende og lidende er i, anbefaler rådet i to nylige redegørelser om omsorg for døende. De indeholder også overvejelser om, hvilke beslutninger der skal træffes, når en udsigtsløs behandling bør ophøre – det, som ofte bliver kaldt passiv dødshjælp, og som loven allerede nu tillader.

Ny hospicelov

De 17 medlemmer i Etisk Råd er desuden enige om, at der er behov for opprioritering af ressourcer: – Det må aldrig blive manglende omsorg, der begrunder overvejelser om at indføre eutanasi.
Tove Videbæk supplerer:
– Det er ikke nok at stille en pose penge til rådighed. Vi bør have en lov, der sikrer, at alle døende i fremtiden får den pleje og omsorg, de har behov for, og der hvor de ønsker det. Alt andet er uværdigt.
I går, onsdag, behandlede Folketinget et forslag fra Kristendemokraterne om vedtagelse af en decideret hospicelov. Loven skal sikre et hospice i hvert amt og give den døende frit valg mellem hospicer over hele landet.