Kristne politianmelder muslimske ekstremister

Foreningen Dansk Kultur har bl.a. anmeldt Hizb ut Tahrir for at kalde ikke-muslimer for „dyr“I forbindelse med at grundlovsforeningen Dansk Kultur er begyndt at husstandsomdele foldere for at advare mod den ekstremisme, som har bredt sig i stadig flere muslimske organisationer, har foreningen anmeldt to af de omtalte organisationer fra folderen til politiet.

Rolf Slot-Henriksen er rystet over afvisning

– Vi håber på denne måde at kunne bidrage til, at også de sidste af vore politikere får åbnet øjnene for en katastrofal udvikling, som bør stoppes, ellers bliver det svært at bevare ligeværdighed mellem kønnene og værne om den kristne kultur og de danske værdier, udtaler sognepræst og formand Rolf Slot-Henriksen.
Foreningen Dansk Kultur anmelder de 2 muslimske bevægelser for racisme. En sætning i Hizb ut Tahrirs skrift med titlen „Tolerance, Fred, Dialog og islam” lyder vendt mod ikke-muslimer: „…vi har altid betragtet disse som vildledte, beskidte, usle, værre end dyr og som de værste blandt alle skabningerne.”
Og „Allah har ikke fastsat imødekommenhed, respekt, kompromis eller tolerance på dagsordenen overfor ikke-muslimer, som Allah kalder de værste dyr.“

Hævet over dansk lov?

– Det andet skrift vi anmelder, er den muslimske undervisningsbog fra Vejle/Horsens moskeer med titlen „Islams trosretning, spørgsmål og svar”, som er uddelt af en muslimsk bosnisk chauffør i bussen til passagerer, oplyser Slot-Henriksen. – I denne bog står, at muslimer ikke skal følge dansk lov fordi de, som har lavet den, er af en lavere kategori end muslimerne.
Foreningen har tidligere politianmeldt bogen „Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af islam“, udgivet af Det islamiske Frihedsparti for bl.a. at skrive „Den, som falder fra islam, ham skal I dræbe“ – dog uden resultat.
– Vi påviste, at flere danske og svenske såkaldte æresdrab var drab for frafald fra islam og i et tilfælde konvertering til kristendommen, herunder drabet på Sonaj.
Anmeldelsen af bogens opfordring til mord blev dog afvist.
– Det er rystende og yderst tankevækkende. Kan man så konkludere, at racismeloven er skruet sådan sammen, at man med rette kan kalde den diskriminerende? spørger Rolf Slot-Henriksen.