Nyt professorat og nyt bestyrelsesmedlem hos MF

Menighedsfakultet i Århus har oprettet et nyt professoreat i etik og religionsfilosofi. Stillingen beklædes af dr. theol. Kurt Christensen, som derved bliver MFs anden professor; den første er lærerrådsformand Peter Legarth, som er professor i Det nye Testamente.
Nyt blod er der også kommet i MFs bestyrelse. Repræsentantskabet har valgt Mette Schwartz Andersen som deres bestyrelsesmedlem. Mette Schwartz Andersen er kommunikationschef og bor i den midtjyske by Gjern. Hun afløser Henning Lysholm Christensen på posten i MF-bestyrelsen.