Gammelt guld

Kirke for unge. Kirke for gamle.
– Er det overhovedet Kirke?!Der mangler nogle. Det er moderne at starte kirker, som er lavet til bestemte grupper. En kirke til gamle og en kirke til unge. Eller måske to forskellige gudstjenester samme dag. Det er helt sikkert vigtigt at have ungdomsmøder og møder for ældre. Men det er som om, vi slet ikke kan finde ud af at være sammen. Hvordan kan kirken virkelig være et legeme, hvis halvdelen mangler?
Jeg var for nylig til en ungdomskonference, hvor der blev talt om nye kirker. En ung præst fortalte om, hvordan han havde været med til at starte en ny kirke for unge. Han fortalte om, hvordan det havde været i den gamle kirke. Han nævnte de gamle mennesker og vendte opgivende blikket opad, da han sagde det. Han havde ikke meget tilovers for de ældre i kirken. Det var sørgeligt, synes jeg. Sådan har jeg dog ikke altid haft det.
Det er helt sikkert ikke nemt at gøre alle tilfredse til en gudstjeneste. Vi er tit uenige om prædikenen, musikken; kort sagt det meste.
Men hvad om vi virkelig elskede hinanden? Det er vigtigt at have nogle møder hver for sig, men nogle gange kan det komme ud af oprør mod de ældre. Så skader det kirken mere, end det hjælper. De ældre er gået forud for os og har banet vejen for os. Det er som et stafetløb, hvor de afleverer stafetten til os. Vi kan ikke løbe videre, hvis ikke de havde løbet deres del. Det er som om, vi tit glemmer, hvad de har udrettet.
Jeg var på et tidspunkt med i en kirke i Canada, hvor præsten bad alle over 50 år om at stille sig foran scenen med ansigtet ud mod kirken. Derefter knælede alle vi unge ned foran dem. Vi bad om tilgivelse for ikke at ære dem og respektere dem. Bagefter skete det omvendte. Vi unge stillede os foran scenen, og de ældre knælede foran os. De bad os om tilgivelse for ikke at sætte os fri og beskytte os. Gud gjorde noget i mig den dag.
Førhen kunne jeg ikke se, hvorfor de gamle var så vigtige. Jeg ville gerne gøre lidt oprør mod dem. Jeg syntes, at det, de sagde, var forældet og lidt ligegyldigt. Der er ældre, som ikke lader de unge gøre det, de gerne vil. De prøver enten at stoppe unge eller lader dem sejle deres egen sø. Men hvis vi begyndte at elske hinanden på tværs af generationerne, ville kirken i Danmark blive forvandlet. Vi ville komme nærmere det, som Gud har tænkt sig for os og vores land.