Leif Andersen tilbage på MF

Efter 11 måneders orlov er teologisk lærer Leif Andersen tilbage som underviser på Menighedsfakultetet i Århus.I orloven har Leif Andersen skrevet en bog i homiletik, prædikenlære, der skal være en hjælp til at forkynde sandt bibelsk og relevant og forståeligt for nutidsmennesket.