Imamlov rammer kristne

Skærpede regler for udenlandske forkyndere er møntet på imamer, men rammer også bibeltro præster og missionærer
Udenlandske forkyndere skal kunne forsørge sig selv. De skal kunne dokumentere en relevant uddannelse. De skal have tilknytning til et trossamfund i Danmark. Og de må ikke „være en trussel mod den offentlige tryghed“.

Lovforslaget er farligt, mener Ole Jørgensen, Dansk Missionsråd

Sådan lyder i korte træk regeringens lovforslag om skærpede krav til udenlandske forkyndere, som er sendt i høring. Citatet er fra et såkaldt „værdighedskrav“, der skal forhindre opholdstilladelse til fundamentalistiske forkyndere. Har de allerede fået opholdstilladelse, skal denne kunne inddrages, hvis den pågældende forkynder dømmes for „strafbare ytringer“.

Loven rammer bredt

Forslaget er åbenlyst møntet på yderligtgående muslimske imamer, men rammer også kristne præster og missionærer. Derfor har forslaget mødt skarp kritik fra Dansk Missionsråd, en sammenslutning af 30 kirkelige organisationer og missionsselskaber, der mener forslaget er formuleret så uklart, at det giver myndighederne frit slag til at afgøre, om de tilrejsende forkyndere har en relevant uddannelse eller efterlever „grundlæggende demokratiske principper“.

Et indgreb i religionsfriheden

– Vi er enige i, at personer som eksempelvis overtræder straffeloven ikke fortjener opholdstilladelse. Men truer en baptistpræst fra de amerikanske sydstater, en mellemøstlig imam eller en ortodoks rabbiner fra Israel virkelig demokratiet så meget, at det kræver et indgreb i religionsfriheden, så de udelukkes fra Danmark, spørger missionsrådets generalsekretær Ole Jørgensen ifølge Kristeligt Dagblad.
– Man bevæger sig ud i farligt område, når man begynder at ville udelukke bestemte holdninger. Hvad så med de mere „fundamentalistiske“ præster i Folkekirken og frikirkerne? Hvor går grænsen?
Forslaget, der ventes fremsat i Folketinget denne uge, er ifølge Kristeligt Dagblad sikret flertal, da det er kommet på dagsordenen efter ønske fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Ens regler for alle

Forslaget falder helt i tråd med regeringens „Visioner og Strategier“ fra juli 2003 om „religion og samfundsansvar“. Også her er formålet begrænsning af imamers indflydelse, men rammer bredt:
– Der skal ske en tydeliggørelse af reglerne om fradragsret.
– Præster bør vise sig værdige til den tillid, som samfundet viser dem.
– Præster bør beherske det danske sprog.
– Universitetsuddannelser skal tilbydes „ukvalificerede præster“.
– Præster skal kunne forsørger sig selv og deres familiemedlemmer.
– Religiøse forkyndere skal kunne dokumentere en relevant baggrund / uddannelse.
– Forkyndere og missionærer skal påvise en tilknytning til et trossamfund i Danmark.
– Opholdstilladelsen skal kunne inddrages, hvis den religiøse forkynder dømmes for at have fremsat strafbare ytringer.
– Der skal fremover gælde ens regler for alle udenlandske forkyndere.
– Den dansk-tyrkiske aftale fra 1986 om opholdstilladelse til tyrkiske imamer bør ophæves.

Overdreven frygt?

Leder af Islamisk-Kristent Studiecenter i København, Lissi Rasmussen, kritiserer regeringen for at reagere i frygt. De fleste imamer har ingen anden funktion end at lede fredagsbønnen, der i øvrigt kun besøges af ca. 20 pct. af danske muslimer.
– Regeringen fører således i virkeligheden en kamp mod vejrmøller, skriver hun i et læserbrev i Kristeligt Dagblad.
Hun opfordrer i stedet regeringen til at give imamerne tid til at „sætte sig ind i den danske virkelighed“.