Nye folk i IM

I Indre Mission er foretaget følgende nyansættelser:Cand.Teol. Lars Møller Nielsen, Århus er ansat som kredsmissionær fra 1. marts 2004 i Kredsforbund 6 med bopæl i Viborg.
Rendegraverfører Niels Christensen, Brabrand er ansat som 3-årig missionærmedhjælper ved Cafébussen fra 1. februar 2004.
Kent Kjær Andersen, Svendborg er ansat som fritidsansat medarbejder med forkyndertjeneste.
Karen Nebel Møller, Bøgballe er ansat som fritidsansat bømekonsulent, udstationeret til tjeneste i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Morten Poulsen, Tarm er ansat som volontør ved Cafébussen fra 1. januar 2004.