Den længste dommedagsprædiken?

Foreløbig er den romanforklædte Ladt tilbage-prædiken over endetidens syv år forud for Kristi genkomst oppe på ca. 3500 siderDen 30. marts udkommer sidste bind af Ladt tilbage-serien i USA – bind 12 med titlen Glorious Appearing (Herlig tilsynekomst). Lige på trapperne er på dansk bd. 10, Den sidste rest, men her er det bd. 7-9, der er udkommet i løbet af 2003, som skal have et par ord med på vejen.Bd. 7, Besat, begynder lige efter attentatet på Carpathia – og klimaks er Carpathias genopvækkelse („af sig selv“) fra de døde, nu som en besat, som den inkarnerede Satan. I bd. 8, Mærket, indføres „dyrets mær-ke“, og bd. 9, Bespottelsen, har som et slags højdepunkt Carpathias bespottelse af tem-plet i Jerusalem. Bindet slutter, idet Carpathias hær skal til at angribe og udslette jøderne og de kristne, der er flygtet til ørkenbyen Petra.
Undervejs er der scener, beskrivelser, som forståeligt nok gør, at nogle læsere ikke længere kan være med og derfor står af – scener, der er så ulækre eller væmmelige eller ondskabsfulde, at de næsten ikke er til at komme igennem. Flere andre detaljer kunne kommenteres, fx Tsion’s „ud-af-kroppen“-oplevelser, som jeg i alle fald ikke rigtig tror på – eller blot nævnes, fx ærke-englen Michaels fysiske og konkrete indgriben i Carpathi-as krig mod de troende: På et tidspunkt affyres der et projektil direkte mod den helikopter, som bl.a. Rayford sidder i; projektilet fortsætter lige igennem helikopteren hen mod et af Carpathias fly, der eksploderer!
Det, der slår mig under læsningen af disse tre bind, er, hvor lidt „science fiction“ eller fremtidsroman, der egentlig er i dem, og deraf kunne man vel udlede, at trængselstiden if. LaHaye må være meget nært forstående – hvis ikke det da skyldes, at Jenkins mangler det digteriske format, der skal til for at skrive den slags litteratur.
Men jeg har jo tidligere i anmeldelser kritiseret de første seks bøger, så hvorfor i alverden læser jeg dem? Fordi jeg trods alt synes, det er lidt spændende, hvordan LaHaye og Jenkins tolker og beskriver det, der skal ske ved tidernes ende, og hvordan de får en historie ud af det. Udlægningen af endetids-historien og hele „intrigen“ i de mange bøger kan være nok så problematisk; men hele fænomenet som sådan er altså interessant.
Imidlertid er det vigtigste vel, at det er en gigantisk prædiken fra en talerstol, der nok kun overgås af satellittrans-mitteret tv – på forsiden af disse bøger står der: New York Times Bestseller Serie; for der prædikes virkelig i disse bøger, og ofte gøres det endda ganske godt.

Tim LaHaye
og Jeremy B. Jenkins: Besat / Mærket / Bespottelsen – Ladt tilbage bd. 7-9
Udfordringens bogsalg

Køb alle bøgerne her