Du kan gøre verden bedre

Jesus har gjort os til lys og salt i verden.
Gud vil gøre gode gerninger gennem os.
Kom derfor i gang med at tjene Gud.
Det er essensen af ugens prædiken, denne gang leveret af Jan Kornholt, generalsekretær i Baptistkirken i Danmark:Jesus taler om, hvordan mennesker skal tjene Gud og hinanden ved at gøre gode gerninger. Tja… gode gerninger. Så hør lige, hvad jeg læste i en avis for nylig: „To bilisters vrissen af hinandens kørsel i den københavnske trafik udviklede sig så voldsomt, at den ene i går blev idømt 40 dages fængsel for vold og overtrædelse af våbenloven. Den dømte, som er 21 år, kom kørende i sin bil ad Tagensvej, da han opdagede, at han ved en fejl var kommet ind på en drejebane. Han ville derfor skifte over i en anden bane. Her kørte dog en anden bil, og chaufføren her var stærkt utilfreds med den 21-åriges manøvre – hvilket han gjorde opmærksom på ved at blinke og bruge hornet kraftigt. Lidt længere fremme kørte de to biler op på siden af hinanden, og de to herrer blev enige om at stoppe. Her sprang den 21-årige ud af sin bil med en pistol i hånden. Ved dette syn slog den anden mand ud efter ham, og et større slagsmål tog sin begyndelse. På et tidspunkt affyrede den 21-årige pistolen på nært hold, og de to vrede bilister slap kun for alvorlige skrammer, fordi tililende fik held til at rive dem fra hinanden.“

Jesus har ambitioner på vore vegne

Jesus siger: „Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.“ Jo mere jeg lærer mennesker at kende, jo mere undrer det mig, at Jesus kan have så store ambitioner med os: Jordens salt, verdens lys, gode gerninger… er det dig? Tag ud i trafikken, så vil din sande menneskelighed blive afsløret. Heldigvis er der også mange, som er klar over, hvor galt det står til. F.eks. så jeg bag på en bil et klistermærke, hvor der stod: „Konstrueret af en computer, bygget af en robot, kørt af en idiot!“
Selverkendelse er en god ting. Men Jesus har større ambitioner med os end det: Han opfordrer os til at gøre verden bedre. Ja, han kalder os til lydighed overfor Guds Ord – til tjeneste. De 10 bud f.eks. – dem skal vi overholde, og så er der den gyldne regel om, at du skal være mod andre, som du ønsker, andre skal være mod dig. Så er der jo også lige kærlighedsbudet om at elske Gud og sin næste. Der er nok at tage fat på, hvis du vil tjene Gud og din næste.

Ikke forskel på store og små synder

Vi kan nok hurtigt blive enige om, at de to bilister fra før blot er nogle ekstreme sørgelige undtagelser, som vi skal huske at bede for, så Gud kan dæmpe deres temperament og højne deres moral. Joo…men vi andre er da betydeligt bedre end dem ikke sandt?!
Men Paulus skriver: „Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud!“ (Rom. 3,23) Den erkendelse er selve grundlaget / fundamentet for overhovedet at kunne forstå noget, når Jesus taler om at vi skal tjene.
Jamen, bliver det så ikke bare endnu mere kompliceret eller ligefrem absurd? Vi kan da ikke både have mistet herligheden fra Gud samtidig med, at vi gør gode gerninger, som får andre til at prise Gud i himlen!? Jo! Sådan hænger det faktisk sammen!
Læg vel mærke til, at Jesus faktisk ikke opfordrer os til at gøre gode gerninger. Han siger ikke: Vil I ikke nok være jordens salt, og vil I ikke nok tage jer sammen og blive verdens lys. Disse ord fra Jesus er ikke et bud, det er en konstatering: „I er jordens salt, I er verdens lys!
Vi må lige gå tre skridt tilbage og minde hinanden om, hvad kristendom i grunden handler om. Det handler jo ikke om vore handlinger, for så ville kirkens kritikere have ret i, at både kristendom og kirke var noget ynkeligt noget. Gud ske tak og lov, fordi kristendom ikke handler om menneskers handlinger, men om Guds handlinger! Guds gode gerninger går forud for Jesu ord om jordens salt og verdens lys og altså forud for vores mulighed for at være til tjeneste i Guds Rige. Det kristne evangelium er, at Gud først har gjort noget for dig.
Vi er intet i kraft af vore egne gerninger, men alene på grund af Guds gerninger. At vi er verdens lys, giver kun mening, når vi ser, hvad Gud har ladet gå forud. Jesus siger om sig selv: „Jeg er verdens lys! Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.“ (Johs. 8,12)
Det er, fordi Jesus er kommet til jorden for at være tjener for os, at vi kan være i tjeneste for andre. Altså, skal du være jordens salt og verdens lys – skal der være gode gerninger i dit liv – så skal du have med Jesus at gøre. Du skal tro på Ham, dvs. du skal satse på, at det er rigtigt, hvad præsten prædiker, og Bibelen siger: At Jesus er den vigtigste begivenhed, som Gud har ladet gå forud for dit liv. Jesus er dit livsgrundlag og dit livs mulighed, fordi Gud gennem Jesu liv, død og opstandelse har gjort livet så stærkt, at bare troen på Ham kan forvandle selv dårlige trafikanter og dårlige medmennesker til jordens salt og verdens lys!
Det kan godt være, du ind imellem føler dig som en idiot (måske med god grund). Så skal du bare vide, du er ikke konstrueret af en computer, og du er ikke bygget af en robot, du er skabt af Gud. Og Gud har fyldt dit liv med Gaver – eller med andre ord, Gud har fyldt dit liv med muligheder for, at du kan tjene. Han har givet dig evner – naturlige gaver, som du skal bruge i tjeneste for Ham. Og Guds ånd vil give dig nådegaver – særlige evner, som Gud udruster dig med. Når du stiller dig til rådighed for en tjeneste for Ham.
At tjene Gud handler ikke om din præstation. Det handler først og fremmest om, hvad Gud gør: Hvad Gud gennem Jesus har gjort for dig, og hvad Gud gennem Helligånden udruster dig til at gøre i dag. Og hvis du er i tvivl om, hvad din tjeneste er, så spørg Gud!

Matt. 5,13-16

I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.