Med Gud på arbejde

At arbejde for Gud er ikke kun forbeholdt præster og missionærer.
– Gud interesserer sig for detaljerne i dit almindelige arbejde, mener ugens kronikør, der besøger Danmark i majAf Patrick Dodson
Leder af kommunikations-afd.
på UMO’s Universitet i Scweiz.

En af mine venner arbejder i marketingsafdelingen hos Porsche. Hendes job består i at udvikle og skabe Porsche som varemærke, og hun elsker sit job. Hun har været engageret i Ungdom Med Opgave, UMO, og da hun vendte hjem til Tyskland, var stillingen hos Porsche det, der åbnede sig for hende. Tænk sig engang, en kristen der markedsfører 911’ere og Carerra’er. Sikke et job, hva’?

For ca. et år siden talte vi om den glimrende mulighed, hun havde fået, at hun kunne arbejde i sådan et respekteret firma. Jeg spurgte hende om hun havde lavet en ”teologi” inden for hendes arbejdsfelt. ”En hvad?” svarede hun. ”Du ved, en bibelsk forståelse af funktionen og anvendelsen af dit fag,” sagde jeg. Det havde hun aldrig tænkt på før. Hendes stilling var ret præcist beskrevet ud fra anerkendte virksomhedsteorier. Det var ganske enkelt det job, hun udførte.
Jeg spurgte hende, hvordan hun bragte sin kristendom med sig på arbejde, eller hvordan hun vandrede med Gud i det daglige på sit job. Hun fortalte mig om, hvordan hun bad for sine kollegaer, om hvordan hun forsøgte at samle de kristne, der var på arbejdspladsen og om hendes eget åndelige liv. Jeg tog den lidt videre, og spurgte: „Hvad med det, du bruger næsten halvdelen af din tid på – udvikling af varemærket Porsche? Hvordan imødekommer du de problemstillinger, du står over for hver eneste dag, ud fra Guds principper?” Vi så begge, at dette var et område i vores liv, vi havde brug for at arbejde med og udvikle. Siden da har vi brugt mere tid på at diskutere, hvordan vi skal tackle disse spørgsmål, og hvordan vi involverer Gud mere i vores hverdag. Det er lidt af en udfordring.

Det essentielle i Guds rige – og detaljerne

De fleste af os forstår de essentielle ting i Guds rige. Omvendelse, tilgivelse, det at vedblive at være i det rette forhold til Gud, at hjælpe enken og den forældreløse, at have fællesskab med andre kristne osv. Vi ved godt, hvad der skal til for at blive frelst og forblive frelste. Hovedvægten har været lagt på disse ting i kirkerne igennem de sidste 100 år.
Det, der er svært, det er at få styr på alle detaljerne. At få alle ting til at stemme overens. At finde frem til Guds principper for alle de små, men dog betydelige situationer, vi befinder os i dag efter dag. Dette kunne f.eks. være en diskussion med et af vore børn, forhandlinger med en forretningsforbindelse over telefonen eller løsningen af et problem i forbindelse med økonomi.
Disse situationer burde være oplagte anledninger for os til at søge Gud og til at granske hans ord. I stedet har vi tendens til at se på, hvordan vores forgængere klarede lignende situationer, eller på hvad der er firmaets politik. Du kender frasen – ”sådan har vi jo altid gjort”.
Det, vi overser, er Guds rige. Det at blive frelst er kun ment som en adgang ind i Guds rige, og ikke som en flugtvej fra denne verdens smerte og kompleksiteter, der først må udholdes, og senere efterlades til evig fortabelse. Husk på at korset ikke var Guds oprindelige plan. Guds oprindelige plan var haven. Korset skabte en vej for os tilbage dertil. Det virkelige spørgsmål er, hvordan lever vi i haven?

Tiderne ændrer sig

Vi mangler forståelse for Guds principper, og hvordan disse principper skal bruges på vores job og i vores samfund. Du er ikke i UMO eller på en anden bibelskole mere, hvor du har været omgivet af de „glade mennesker, der ikke ænser de problemer, der måtte være i en almindelig tilværelse“, . Mange af os lever i „Babylon”, og vi prøver at regne det ud, som Daniel vidste. Lad mig dele et par ting omkring Daniel.
1. Han vidste, at Gud havde ledt ham til Babylon (Dan.1). Det var Gud, der tillod at Juda blev taget til fange, og det er min forestilling, at det ikke kun handlede om straf. Vi må huske på, at „Himlen og himlenes himmel og jorden med ALT, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud“ (5 Mos 10,14), og at han ønsker at bringe forsoning til hele sin skabning. Gud havde et formål med babylonerne, og Daniel havde en rolle i det. Hvad har Gud ledt dig til?
2. Daniel kendte Guds principper i detaljer. Som hebræer måtte han kende Mosebøgerne, og hvordan principperne fra disse kunne finde anvendelse i hverdagen med familien, i arbejdet, i dyrkningen af jorden, i forretninger og i kost. Kost? Ja nemlig. Hvor ofte læser og opdager du Guds detaljerede tanker og principper i 1. eller 5. Mosebog?
3. Daniel vidste, hvem han var. Han hvilede i sin personlige identitet, sin åndelige identitet og sin nationale identitet. Selv da han var i fangenskab, kendte han sit kald, og hvordan han skulle vandre i det. Det førte til store muligheder over 70 år, under fire forskellige herskere. Identitet er så afgørende et punkt for os, hvis vi skal lykkes i vores gudsforhold. Hvordan går det i dit liv?
Konklusionen på dette må være, at Gud har sat os her i verden med et formål, og det er ikke bare for at fylde vores kirker.
Gud ønsker at bringe forsoning til hele sin skabning, så vi har et stort virkefelt og meget arbejde foran os. Ud fra dette synspunkt er det meget vigtigt, hvordan vi lever vores liv og vores hverdage. Jeg tror, at det vigtigste i vores liv må være vores familier. Når vi forstår det, og lever efter det, tror jeg, at samfundet og nationen følger derefter.

Teologien for dit liv

Jeg vil gerne pege på et stærkt værktøj til at udvikle en forståelse for Guds principper, når det gælder det arbejde, mange af os faktisk bruger det meste af vores tid på. Jeg var i Los Angeles i juni, hvor jeg mødtes med 15 mennesker, der arbejdede i TV- og filmindustrien til et seminar omkring de samme spørgsmål, denne kronik omhandler. Da vi nu ved, at film er et glimrende medie til at videregive og formidle indtryk fra livet og til at sprede evangeliet, hvordan benytter vi os så af det? Det at have de rigtige intentioner er ikke nok. Hvis vi ikke har Daniels dybde i vores forhold til hjemmet, skolen, kirken eller UMO, hvordan kan vi så leve det ud i jobbet? Her er, hvad vi fandt frem til:
Dette er et simpelt system, du kan udvikle over en tid for at lave en teologi omkring dit arbejdsområde, omkring det at være mor, osv. Dette system handler om at få en detaljeret forståelse for det område, Gud har ledt dig til at virke inden for, så du derefter kan inddele dette område i to niveauer: forhold og strukturer. Lad os f.eks. tænke et eksempel, hvor du er filminstruktør…
1. Hvad fortæller Guds natur og karakter dig omkring området, du virker inden for? Hvem er han (Lysets Herre, Den store historiefortæller), og hvordan er han (dynamisk, kreativ, ægte)? Hvordan kan du overføre dette til dit arbejdsområde?
Når vi tager vores arbejdsområde og kigger nøje på Guds person, så får vi ofte et andet perspektiv på det, vi laver. Han afslører andre aspekter af sig selv, når vi søger ham på denne måde.
Når du ser på Guds natur og på hans karakter, så vil du se, hvor meget han elsker det, du laver, og hvor meget det reflekterer ham, – eller hvor meget det burde reflektere ham.
2. Hvad siger Guds ord dig om dit arbejdsområde? Gå igennem skrifterne, og se hvad Gud siger om det, du laver. Du finder helt sikkert ikke mange skriftsteder, der handler om at instruere film, men der er mange, der omhandler det at fortælle historier, lignelser, den menneskelige natur, konflikter, teater, drama. Ordet er rigt på ressourcer for alt, hvad der hører til livet og det guddommelige. Dette anskueliggør den autoritet, du har i forbindelse med det, du stræber efter, plus det giver dig de nødvendige ord fra Gud til at opbygge din tro i forbindelse med at leve dit liv og udføre dit arbejde efter Guds principper.
3. Hvad har Gud åbenbaret omkring dit arbejdsområde i hans skaberværk? Hvad kan du lære ud af det, han har skabt?
F.eks. så er der ikke noget i skaberværket der adderes, det multipliceres. Det er i harmoni med sig selv. Naturen ødelægger eller spilder aldrig ressourcer. Det, skaberværket kan vise os, er f.eks. forbilledet for en forretningsmands liv. For filminstruktøren kan skaberværket f.eks. være forbilledet med hensyn til lys, farve, balance, symmetri og den fantastiske dynamik, der findes i mennesket.
Dette bringer liv og balance til vores forståelse. Den græske gnostiske tankegang, der vejer tungt i vores vestlige verden, ødelagde på mange måder vores tankegang. Guds skaberværk led på mange måder værst under dette.
Vi har vendt den materielle verden ryggen i vores søgen efter en bedre åndelig verden. Gud gav os denne fantastiske ressource, som skaberværket er, og selv efter dommen vil han give os en ny og endnu bedre jord. Hvordan kan du relatere dette til dit arbejdsområde? Forstå dette, og du vil forstå meget.
4. Hvad kan vi lære om vores arbejdsområde af historien? Hvad er det, der er sket forud for os, både positivt og negativt? Hvis vi skal tænke på film, hvordan har fortællinger så formet kulturer, hvordan er disse fortællinger blevet formidlet, og hvordan fungerede visualiseringen i fortiden? Hvordan kan vi komme ind og røre ved noget af det samme ved hjælp af vores moderne måde at gengive og fortælle?
Dette giver en vis dybde til vores arbejdsområde. Vi arbejder ikke længere helt alene i et stort vakuum, men vi oplever i stedet at mødes med en større skare af vidner inden for vores felt. Uvidenhed er dræbende, men når vi søger at få en bredere forståelse for vores fag igennem historien, så styrker vi vores forståelse af, hvad det er Gud har gjort igennem årtier og århundreder, og dermed kan vi bedre forstå den plads vi har i dag.
5. Hvor er brændpunkterne i dag? Hvad er det for nogle nøgleområder i dit liv eller i dit arbejde, der gennemgår den største forandring? Det er ofte disse områder, Gud prøver på at tale til dine behov igennem, og vise noget af sig selv. Få sat navn på disse områder og vær opmærksom på tingene i de gennemgåede punkter for at se, hvor Guds principper passer ind. Dette er et oplagt og meget relevant sted at starte.
Oversat af Jakob Thiese