D. Martyn Lloyd-Jones:
Helligåndens autoritet i evangelisering og vidnesbyrd

Vi betragter den opgave at bringe sandheden ud i verden til dem, der ikke tror. Jeg husker, at jeg engang læste et afsnit af en artikel, der var skrevet af en mand, som havde overværet et møde med to talere.
Det var et politisk og ikke et kristent møde, men det, han sagde om de to talere, kom til mig som noget, Helligånden overbeviste mig om. Han sagde, at mens han lyttede til de to talere, følte han, at den væsentlige forskel mellem de to var, at den første havde talt glimrende som advokat, den anden havde talt som vidne. Og jeg spurgte mig selv: Hvad er jeg? Er jeg advokat for sagen, eller er jeg et vidne?

Advokat eller vidne?

Man kan være kristendommens advokat uden at være en kristen. Man kan være en advokat for disse ting uden at opleve dem. Hvis du er intelligent, og hvis du er blevet godt skolet, kan du på en måde forstå Skriften og måske udlægge den for andre. Du kan fremlægge alle argumenterne og fremsætte sagen som en slags filosofi, og det kan lyde så godt. Men du står måske hele tiden uden for en sand erfaring af det. Du kan tale om noget, du egentlig ikke kender til, om én, du aldrig har mødt. Du er en advokat, måske oven i købet en fremragende advokat. Men læg mærke til, hvad Herren sagde til apostlene: „I skal være mine vidner”.

Helligånden skaber vidner

Lad os sammen se på, hvad det drejer sig om. Det, som Helligånden udfører med sin autoritet, er at gøre os til vidner. Hvis der nogensinde har været nogen, der har været i den situation, at de kunne bære vidnesbyrd om opstandelsen og de ting, der knytter sig til Herren, så var det disciplene. Og alligevel fortalte Herren dem, at de ville være helt ude af stand til at gøre det, for de var blevet døbt med Helligånden. Selv de kunne ikke vidne om ham og hans gerninger, om hvem han var, og hvad han havde gjort, før de havde fået kraften. Kundskab om kendsgerningerne er ikke nok. Før du kan være et effektivt vidne, må denne Helligåndens kraft være til stede.
Disciplene modtog denne kraft på pinsedagen. Følgen heraf var naturligvis, at Peter straks begyndte at prædike med frimodighed, med myndighed og kraft, og der var tre tusinde, der blev omvendt.
Senere læser vi: „Og da de havde bedt, rystedes stedet, hvor de var forsamlede, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de talte Guds ord med frimodighed” (ApG 4, 23-33). Dette er hans autoritet; når han kommer til et møde, griber han ikke alene mennesker, han kan endogså ryste mure og bygninger. Igen hører vi det samme, nemlig at „med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrdet om Herren Jesu opstandelse, og alle havde de stor yndest hos folket“ (ApG 4, 33). Hvad var hemmeligheden bag deres kraft? At de var i stand til at argumentere videnskabeligt for, at opstandelse er mulig? At de kunne forene det mirakuløse med det videnskabelige? Nej! Det var Helligåndens myndighed og kraft, som gjorde disse mænd til levende vidner, som det ikke var muligt at modstå.

Dr. D. Martyn Lloyd-Jones (1898-1981) blev født i Wales og og gjorde hurtigt karriere indenfor lægevidenskaben. Som 26-årig og med en stor karriere foran sig indså han, at det, hans patienter mest havde brug for, var evangeliet. Han opgav derfor karrieren som læge og blev præst.
Lloyd-Jones blev en kendt og elsket præst i Westminster Chapel, hvor der i gennemsnit kom 3500 hver søndag til hans gudstjenester. Lloyd-Jones gik aldrig på kompromis med evangeliet og opfordrede folk til at forlade sekulariserede kirkesamfund. I 1968 blev han pensionret efter 30 år i Westminster Chapel. De sidste år af sit liv medvirkede han bl.a. i fjernsynsudsendelser og udgav sine prædikener i bogform.
Artiklen er fra bogen Autoritet udgivet af Lohses Forlag, 1971.