Gravhaven var en rig mands vingård

I nærheden af Gravhaven, hvor nogle mener, Jesus blev gravlagt efter korsfæstelsen, ligger den tredjestørste cisterne i Jerusalem og en stor vinpresse. Det viser, at der må have ligget en stor vingård på stedet engang. Tilhørte den Josef af Arimatæa?Af Anne Berit Fjermedal Gali/KPK

I slutningen af 18-tallet opdagede man en enorm cisterne (vandbeholder) i Gravhaven, hvor Jesu formodede grav ligger, og senere en vinpresse, som tyder på, at der har ligget en meget stor vingård på stedet. Det kan tyde på, at Gravhaven virkelig er den have, der tilhørte Josef af Arimatæa, som fik Jesu legeme udleveret efter korsfæstelsen.

Den store vandcisterne i Gravhaven er sandsynligvis fra førkristen tid og kan rumme 900.000 liter vand. Foto: KPK

Der findes mange naturlige vandkilder i Israel. I et land med meget lidt nedbør og en lang og tør sommer, var en nærliggende kilde et spørgsmål om liv og død for både mennesker og dyr i tidligere tider. Uden vand var der ikke meget, man kunne dyrke.
I Jerusalem er der kun én af den slags kilder, nemlig Gihonkilden. Efterhånden som befolkningstallet i byen voksede, måtte man skaffe sig vand på andre måder, og derfor lavede man bl.a. vandcisterner. Der findes hundredvis af små og store cisterner over hele landet, til og med i ørkenen.

Samlede regnvand

Vandet blev samlet i regntiden om vinteren. Åbningen til cisternen skulle blokeres, så lyset ikke kunne slippe ind. Dette gjorde man for at hindre bakterierne i at vokse, så vandet kunne holde sig friskt.
I moderne tid holdt man op med at bruge cisternerne, da man fandt andre måder at sikre vandforsyningerne på. Men under selvstændighedskrigen i 1948 var indbyggerne i Jerusalem uden vand. Araberne ødelagde nemlig pumpestationen, som førte vandet gennem rørledninger fra Yarkon i nærheden af Tel Aviv. Så blev de gamle vandcisterner renset og taget i brug igen.
Der er flere store og kendte cisterner i Jerusalem, f.eks. under Tempelpladsen, på sydsiden af Tempelpladsen, i Getsemane Have, ved siden af Betesda-dammen og under „Sisters of Zion“-klosteret på Via Dolorosa.

En usædvanlig stor cisterne

Også i Gravhaven er der flere cisterner. Den ene er meget stor, ca. 20 m lang og 12 m bred, og kan rumme over 900.000 l vand. Det er faktisk den tredjestørste i Jerusalem.
Cisternen blev opdaget i slutningen af 1800-tallet, da der blev foretaget flere arkæologiske udgravninger i området. Den kendte tyske arkitekt Dr. Conrad Schick publicerede en detaljeret beskrivelse af cisternen i bladet Palestine Ex-ploration Quarterly i 1889-90.
„Denne mærkelige cisterne fandtes helt sikkert allerede i førkristen tid,“ skriver han, „men jeg har aldrig før set så stor en cisterne. Loftet er ikke selve bjerget, men en tunnel i form af en spids bue.“ Denne bue ligger i dag ca. 12 m under jordoverfladen.
Frem til 1977 var der ikke mange af dem, der besøgte Gravhaven, der lagde mærke til denne cisterne, som ligger et sted mellem Hovedskalsstedet og graven i haven. Men på det tidspunkt blev den tømt for vand og fotograferet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vandcisternen ligger kun nogle få meter fra denne grav, som mange mener kan være graven, som Jesus blev lagt i. Foto: Torbjørn Greipsland/KPK.

En vingård

Kun nogle få meter derfra blev der i 1924 opdaget en stor og godt bevaret vinpresse. Den er iflg. arkæologerne uden tvivl fra førkristen tid. Den vidner om, at der må have været en have her, nemlig en vingård, på Jesu tid. Dateringen af cisternen er usikker. Men størrelsen både på vinpressen og cisternen tyder på, at ejeren af denne vingård må have været en rig mand.
På denne baggrund er det meget interessant at læse, hvad Bibelen fortæller om det sted, hvor Jesus blev korsfæstet og begravet. „På det sted, hvor Jesus var blevet korsfæstet, var der en have, og i haven var der en ny grav, hvor der endnu ikke havde været lagt nogen. …dér lagde de Jesus…“ (Johannes 19, 41-42)
Iflg. de andre evangelier var det den rige rådsherre Josef af Arimatæa, som ejede graven, hvor Jesu legeme blev lagt. Han ejede altså en have i nærheden af Golgata. Kan det have været vingården med den store vandcisterne, den, som i dag er en del af Gravhaven?