Respekt for fostre med i ny lov

Tove Videbæk er begejstret over
sundhedsministerens formulering
om menneskelivets begyndelse„Det er meget glædeligt, at ministeren i bemærkningerne til paragraf 1 i „Lov om etisk råd“ nu har indsat følgende vigtige sætning:

Lars Løkke Rasmussen får ros af sin politiske modstander Tove Videbæk.

„Respekten for menneskets integritet og værdighed omfatter også det menneskelige livs første faser, herunder befrugtede menneskelige æg og fosteranlæg.“

Det siger sundhedsordfører Tove Videbæk fra Kristendemokraterne.
– Den sætning præciserer nemlig på glimrende vis den respekt for menneskets integritet, som rådet skal arbejde ud fra“, siger Tove Videbæk.

KrF-formulering provokerede

Den hidtidige lovs bestemmelse om, at „rådet i sit virke skal bygge på den forudsætning, at menneskeligt liv tager sin begyndelse på befrugtningstidspunktet“, var ikke med i ministerens første lovudkast.
Den formulering har imidlertid i en årrække været central i debatten om respekten for menneskelivets første faser.
Bestemmelsen har været uønsket af og generende for folk, der ikke anser befrugtede æg og fosteranlæg for andet end celleklumper, der blot kan anvendes som råstof for f.eks. lægemiddelforskningen.
– Derfor er det meget glædeligt, at ministeren nu så tydeligt formulerer kravet om respekt for menneskelivet – også i dets første faser, siger Tove Videbæk.
– Bestemmelsen er så velformuleret, at den burde indgå direkte i lovteksten. Ministeren skal have stor ros for, at han har lyttet til os og de høringssvar, der er kommet.