Våg og bed påskenat

Natkirken i Københavns Domkirke fejrer påsken inspireret af den ortodokse kirke.
I nattetimerne fordyber mennesker sig i bøn og stilhed ved hjælp af symbolikken.Natkirken i København holder en særlig påskevågenat i Vor Frue Kirke, der er Københavns Domkirke. Jesu død og opstandelse gennemleves af kirkegængere ved fordybelse i påskens budskab gennem andagt hver halve time, meditation og symbolske handlinger fra kl. 01.00 natten mellem lørdag og søndag til solopgang påskemorgen.

Vor Frue Kirke by night Foto: Morten Hald Odding

Sympolikken afspejles f.eks. ved ”Jobs hjørne”, også kaldet Jobs ”grædemur”. På en rusten jernplade hænger et kors med store grove søm, som man kan spidde en klagebøn på. Påskenat vil en andagt ved Jobs hjørne indeholde Jesu ord på korset ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig”.

Største højtid

Inden påskemorgen bliver de mange bønnesedler, som mennesker i sorg, smerte og vrede i det forgange år har hængt op på grædemuren, taget ned og brændt som tegn på, at dødens magt er brudt.
– Påsken er årets højdepunkt i Natkirken. Man kan ikke undgå at blive stærkt påvirket af sådan en vågenat. Helt konkret går man ind i mørket sammen, og den enkelte bliver konfronteret med, hvad der er hans eller hendes indre mørke og smertepunkter.
– Men Jesus har været der før os, og det at fordybe sig i stilheden og gennemleve Jesu smerte og lidelse og samtidig erfare, at der findes en opstandelse, forløser en frihed, fred og kraft, fortæller Inger Ravn, der er Natkirkens sognemedhjælper i Vor Frue Kirke.

Solopgang

Påskemorgen samles deltagerne oppe i kirkens tårn med udsigt udover byens tage, og Natkirkens præst Signe M. Berg tænder et stort lys til en trompetfanfare, som et symbol på Kristi opstandelse. Påske-natten slutter med nadvergudstjeneste kl. 06.30 og fælles morgenmad.
Det er tredje år i træk nattetimerne bruges til at holde påskevågenat i Vor Frue Kirke. Sidste år var omkring 35 mennesker samlet hele natten, og andre kom en kortere tid.
Natkirken i Vor Frue Kirke er et samarbejde mellem folkekirker i det indre København. Den har åben hver torsdag og fredag fra kl. 20.00 til 00.30 samt søndag fra kl. 19.00 til kl. 23.00. Gudstjenester, fordybelse og sjælesorg er nogle af nøgleordene.