Hvem er værdig?

„Mary udstråler værdighed,“ sagde Marianne Karlsmose på sidste uges forside. – Men hvad er værdighed?Vi valgte et smukt „værdigt“ billede af kronprinsesse Mary, men desværre skete der en fejl i det materiale, vi sendte til trykkeriet, så billedet blev „fladt“. Faktisk ændrer det helt en persons udseende, når et portræt bliver fladt. Næsen bliver større, og øjnene uden glimt. Så kronprinsessen kom nærmest til at se lidt fladtrykt ud…
Så fik vi den lærestreg: Hvis man lader sig dupere af et smukt udseende, flot tøj og imponerende titler, så fortjener man at blive snydt…
For værdighed har jo egentlig intet med den slags at gøre.
Men forhåbentlig er der også noget under Marys facade.

I Bibelen tales der også om værdighed i forbindelse med Jesus. Johannes Døber mente ikke selv, at han var værdig til at løsne sandalerne på Jesus, selv om Jesus aldrig var omgivet af pomp og pragt eller akademiske titler.
Men hans værdighed bestod i hans rene hjerte. Og så var han Guds søn, selv om de ikke forstod det. Men han gav afkald på værdigheden – for at frelse os til evigt liv. Selv under den frygtelige tortur og på korset var han netop værdig.
I Åbenbaringen (kap. 5) ser Johannes et syn af, hvor ophøjet Jesus er efter sin himmelfart, som vi fejrer denne torsdag:
„Og de sang en ny sang:
Du er værdig til at få bogen og bryde dens segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag.“
Det fantastiske er, at Jesus deler sin værdighed med os. Derfor er du også værdig, hvis du tror på Jesus. Uanset om folk ser op til dig. For Guds engle gør. Og dæmonerne frygter dig på grund af Jesu sejr og hans magt i dig.
Fat mod! Netop du er værdifuld for Gud.