Ro til fordybelse og eksamenslæsning

De fleste, der har prøvet at læse til eksamen, ved, at telefon, fjernsyn og radio lynhurtigt kan få tankerne lokket væk fra pensum.Det har Økomenisk Ungdom taget til efterretning og inviterer derfor eksamenslæsende unge til en såkalt „eksamensretræte“ fra den 17.-22. maj på retrætestedet Skovhuset i Østjylland.
Ud over eksamenslæsning bliver der også tid til personlig fordybelse uden tv og andre forstyrrende indslag.
Mellem de stille perioder med eksamenslæsning er der indlagt andagter og meditationer, som deltagerne frit kan deltage i. Hver dag afsluttes med en andagt og hyggelig afslapning foran pejsen.