Ungdomsledere gik i Kloster

20 ungdomsledere fra Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, Apostolsk Kirke, Missionsforbundet, Den Katolske Kirke, Africa in touch og Dansk Oase var midt i april samlet til et såkaldt „netværksdøgn“ på Sostrup Kloster på Djursland. I løbet af døgnet var der god tid til personlig retræte og refleksion, men der var også rig lejlighed til at diskutere både personlige og kirkemæssige udfordringer for ungdomsarbejdet på tværs af kirkeskel.
Netværksdøgnet var så stor en succes, at arrangørerne forsøger at gentage arrangementet næste år. Gerne med en større og endnu bredere gruppe.