Baptister nedlægger og sælger

To mindre jyske baptistmenigheder har nu valgt at tage konsekvensen af at være små.
I Fredericia Baptismenighed besluttede medlemmerne i sidste uge at sælge deres kirkebygning på grund af økonomiske problemer med at vedligeholde bygningen og samtidig betale præsten løn. De penge, der kommer ind ved salget af kirkebygningen, skal bruges til missionsaktiviteter.
Fremover vil man leje sig ind i lokaler i midtbyen. I samme omgang har menigheden skiftet navn til Baptistmenigheden Fredericia Frikirke.
Mens baptisterne i Fredericia fortsætter, er det slut for den vietnamesiske baptistmenighed i Herning. I en periode har menigheden bestået af bare to familier, og derfor har man besluttet at ophøre som selvstændig menighed. I stedet søger de to familier nu optagelse i Holstebro Baptistmenighed.
– ole