Døve kristne fra hele verden til konference i Danmark

Over 200 døve kristne fra hele verden var samlet til konference i Nyborg midt i juli
Den tavse lovsang fylder konferencesalen på Nyborg Strand, mens en tromme sørger for de rytmiske vibrationer. Døve kristne fra det meste af verden vugger frem og tilbage, mens hænder og ansigtsudtryk på livligste vis formulerer lovord til Skaberen.

Jacob Skjold, nærmest, var koordinator på konferencen, her sammen med sin kone og forældre som alle er døve og ledsaget af tolk.

Vi er til døvekonference d. 10.-19. juli, midt i den danske regnfulde sommer, og deltagerne strømmer til fra varme lande som Italien, Marokko, Israel, Singapore, Hong Kong og Australien! Men også fra vore egne breddegrader i Rusland, Sverige og USA. Hele 23 lande var repræsenteret.
Døve der som regel lever i deres helt egen lydløse verden, brød deres isolation for at mødes med andre døve og dele deres glæder og sorger med hinanden. Men mest for at inspirere hinanden til at dele det kristne budskab med deres døve venner.
Nemt er det ikke, for konferencen måtte tolkes til hele otte forskellige tegnsprog. Først fra ”taleren” til engelsk, så fra engelsk via hovedtelefoner til de hørende tolke. Men fagter, dans og drama er blot nogle af de mange udtryk der gør evangeliets forkyndelse til døve mulig.

Lovsang i stilhed

Det er meget specielt at være til gudstjeneste med døve. En tromme sørger for rytmefornemmelsen, mens folk vugger frem og tilbage og ”synger” på tegnsprog. Nogle sange har de selv skrevet. Andre er oversatte fra de hørendes menigheder.
Nogle gange, når trommen er tavs, er det helt stille, mens de lovsynger. Folk beder med åbne øjne, så de kan følge med i hinandens bønner.
– Det betyder rigtig meget for døve at kunne mødes på tværs af landene. Fra Israel var der fx kun en person. Hun er meget alene med sin tro, men her kunne hun dele den med andre, fortæller en deltager. Janne Skondin er den eneste hørende i hendes familie.
15 frivillige sørgede for alt det praktiske ved konferencen i Nyborg. For at imødekomme deltagernes økonomi havde man arrangeret overnatning på sovesale nede i byen.

Tungetale på tegnsprog

Jacob Skjold fra Gram var ”praktisk gris” og kasserer og glæder sig over, at det lykkedes at samle så mange døve.
– Det betyder meget for døve kristne at komme sammen og udveksle erfaringer, fortæller han. – De får nye venner og er til støtte for hinanden. Og så betyder det også noget ”at vise sit land frem” i drama og mimik og fortælle om de behov døve i netop ens eget land har.
Lovsangen er noget anderledes i forhold til hørende menigheder. Man har endda hørt om tungetale for døve…?
– Ja, der er både tungetale med ord og tungetale med tegnsprog. Det foregår ved at folk spontant laver nogle tegn med hænderne de ikke selv ved hvad betyder. Derefter er der typisk en der tolker.
Emnet for konferencen var ”Guds velsignelse”, og talerne var bl.a. Bob McFarland fra England, Dima Laurau fra Rusland, Janne Kankonen fra Sverie og Jan Tausen Zachariassen fra Danmark, nu på bibelskole i Ungarn. Alle ”talere” er døve og er engagerede i døvearbejde i deres hjemlande.
Konferencen var arrangeret af Døves Kristne Fællesskab i samarbejde med European Deaf Christian Alliance, en europæisk kristen døveforening. I dette forum har døve kristne fra hele verden været samlet med jævne mellemrum siden 1968.