SommerOase var en deltagersucces trods regn og pløre

Folk med „nådegaven til at køre traktor“ var i høj kurs på SommerOasen i Odder, hvor regnen gjorde det nødvendigt at trække campingvogne på plads, da næsten 1800 deltagere myldrede ind. Det største antal nogensinde.Selv om Dansk Oase kunne samle 1775 tilmeldte deltagere, det største antal nogensinde, på sin Sommer-Oase i Odder, er det kun en lille organisation med ganske få ansatte.

Deltagere på SommerOasen måtte trække i gummistøvler eller finde de flisbelagte overgange i mudderet. Men der var også varmt solskinsvejr et par dage, og stemningen var fuld af optimisme.

Budgettet ligger under en million, og selv om stadig flere benytter sig af Dansk Oases netværk, har man endnu kun få faste bidragsydere.
Det oplyste formanden Stig Christensen på Oases årsmøde torsdag d. 15. juli i det store mødetelt på SommerOasen i Odder. Faktisk måtte man i slutningen af 2003 afskedige de ansatte, fordi der ikke var flere penge i kassen. Alle er dog genansat bortset fra en deltidsansat, som har fundet andet arbejde. Årets resultat blev et underskud på 222.738 kr., som skal rettes op i år.

Aktive med fremtid

Til gengæld kan den meget visionære bestyrelse glæde sig over det hidtil største antal deltagere til SommerOasen, og den fremtid, der ligger i, at over halvdelen var under 25 år!
Der var godt fyldt på både MiniOase – for små børn, BørneOase – for de lidt større, RockSolid for teenagere – og Basecamp for unge voksne.
Derimod kneb det mere med at samle folk til senior-café, dog mest fordi det ikke blev godt nok annonceret.
Det er da også kun et årti siden, Dansk Oase blev stiftet, og den første SommerOase blev holdt i Kolding med ca. 500 deltagere.
Det er tydeligt, at unge i stigende grad tiltrækkes af Oase, hvor de oplever større frihed end i de gamle vækkelsesbevægelser.
Her er også plads til de unge, der går med ring i næsen, ligesom lovsangsmusikken spiller på de unges betingelser. Møderne adskiller sig også fra de traditionelle bibelcampings ved en meget nuanceret og eksperimenterende forkyndelse med de fejltagelser, det så også medfører.
Man kan opleve drama og endda absurd teater til møderne, hvis det kan understrege budskabet, og i det hele taget foregår alting i en meget afslappet, men ind i mellem også højtidelig stemning, fordi man forventer Guds Hellige Ånds tilstedeværelse.
Deltagerne er åbne over for alle mulige nye initiativer, hvad enten det er genopdagelsen af tidebøn eller tungetale og profeti.
Næsten hver aften er der kald til opgør med synd eller opfordring til at blive helbredt. Et stort hold frivillige betjener de mange forbønssøgende i timevis. En aften, hvor de unge var med, var halvandet hundrede til forbøn…!

Mulighed for en date

Efter møderne hygger mange sig i en café med jazzmusik, mens de snakker om Gud eller Tour de France og møder andre fornyelses-søgende indenfor folkekirken og i de nye valg- og frimenigheder, der opstår rundt omkring i landet.
For at hjælpe de enlige på vej er der også swingdans og speeddating en aften efter mødet.

Ægteskabs-rådgivning

Størst interesse samlede i år en række formiddags-seminarer om kærlighed og ægteskab.
Det var amerikanske Waymann Howard, der brugte sit eget liv og ægteskab med Sue som udgangspunkt. Sue var imidlertid blevet alvorligt syg og kunne ikke komme.

Det er Herrens jord!

SommerOasen holdes på Odder Kommunes arealer bag Oases efterskole, Rudehøj. Jorden er udlagt til industri, men Oase ønsker at arealet skal være festivalområde. Kommunen kræver 1,8 millioner kr.
Det har Oase slet ikke råd til, så formanden Stig Christensen opfordrede deltagerne til at betræde jorden og erklære den for Herrens jord, ligesom man tidligere har fået profetier om Herrens skib (Oase) og Herrens hus (efterskolen), der også på mirakuløs måde blev til virkelighed.
Spændende, hvad der så kommer til at ske i Odder.