Håb for dovne prædikanter

Hvis det kniber med at få prædikenen til at fungere, har danske præster og prædikanter nu fået et ganske effektivt værktøj stillet til rådighed.Hjemmesiden www.forkyndelse.dk er nemlig tænkt som en database, hvor prædikanter ikke bare kan hente færdig-skårne prædikener, men også dramastykker, illustrationer og „Powerpoint-præsentationer.“
Tanken er dog, at prædikanterne også skal uploade deres egne materialer, så databasen bliver så stor som muligt.
Det er cand. theol. Carsten Riis, der står bag det nye tilbud, og han håber, at forkyndelse.dk bliver en brugbar ressource for forkyndere, bibelundervisere og præster.
Det teologiske udgangspunkt for hjemmesiden er, at Bibelen er Guds sande og ufejlbarlige ord, og at Jesus Kristus er sand Gud og sandt menneske.
Forkyndelse.dk er oprettet som en dansk pendant til lignende databaser, hvoraf den mest kendte er www.sermoncentral.com.
– ole