Vasula er tilbage i Danmark

Den ortodokse profetinde, Vassula, kommer igen til Danmark i oktober.

Pinsekirkens blad „Korsets Evangelium“ omtaler den ortodokse profet på forsiden af sit sidste nummer, og der holdes et „kulturarrangement“ i Københavns Kristne Kultur Center.

Vasula taler lørdag den 2. oktober på Esbjerg Højskole og ugen efter, søndag aften den 10. oktober i Københavns Kristne Kulturcenter KKKC.
Samtidig med besøget har den katolske kirkes generalvikar i Danmark, Lars Messerschmidt, udsendt en meddelelse, hvori han forklarer, at kirken nu ikke længere har betænkeligheder ved Vasula. Messerschmidt er den danske katolske Kirkes biskops højrehånd.
I 1995 udtalte den såkaldte Troslærekongregation sig forbeholdende, ledt af den legendariske Kardinal Ratzinger.
Den samme kongregation har siden udført et grundigt studie af Vasulas mange skrifter og stillet hende nogle spørgsmål, som komitéen mener, hun har besvaret tilfredsstillende.
Vasula er en ambassadørfrue, som i 1991 begyndte at få åndelige budskaber. Hun har nedskrevet disse i over 20 bøger og har besøgt 60 lande.
I KKKC er det den katolske dr. teol. Niels Chr. Hvidt (forfatter til „Mirakler“), der indleder mødet.
Henri.