Mariasøstre mindes deres grundlægger

NORGE – Den 21. oktober er det 100 år siden, at Mariasøstrenes grundlægger, Moder Basilea Schlink, blev født.

21. oktober er det 100 år siden, at Mariasøstrenes grundlægger, Mor Basilea Schlink (t.v.), blev født. KPK-foto.

– Vi ønsker at mindes en kvinde, som hele vejen har betydet meget for Mariasøstrene. Moder Basilea Schlink døde for kun tre år siden, oplyser Arnhild Gjendem, der er med i en bønnegruppe, som støtter Mariasøstrenes arbejde. I løbet af oktober vil de markere 100-årsdagen.
– Tidligere var der fem søstre i Norge, men nu er der ikke flere tilbage. På verdensplan tæller søsterfællesskabet 200 medlemmer, oplyser Gjendem og tilføjer, at flere norske kvinder er aktive Mariasøstre i Tyskland.
Det hele begyndte i Darmstadt i 1947. Moder Basilea Schlink grundlagde Mariasøsterfælleskabet sammen med Moder Martyria. Sammen havde de fået et kald til at give Gud ære, og de grundlagde et center, som de kaldte Kanaan. I dag er De Evangeliske Mariasøstre et tværkirkeligt fællesskab med medlemmer i flere lande – dog er rødderne stadig solidt plantet i den tyske evangelisk-lutherske kirke.
– Moder Basilea Schlink har udgivet mange bøger, som har haft stor betydning for mange mennesker. Hun er især kendt for andagtsbogen „Jeg er i Herrens hænder“
– KPK/jeli