Bush – en hindring for mission?

SPANIEN: Tommy Givens og hans kone er amerikanske missionærer i Pamplona, og de oplever på nærmeste hold en af det amerikanske præsident-valgs ringvirkninger.
Ifølge Givens reagerer mange europæere nemlig med bitter vantro på amerikanernes valg af Bush som præsident, og de føler sig truede af de tætte bånd, som er mellem præsident Bush og USA’s evangelikale kristne. Og det gør det amerikanske missionærpars arbejde vanskeligt:
– Fordi mange mennesker tænker på os som evangelikale, reagerer de øjeblikkeligt med modvilje og vil ikke engang overveje muligheden af, at Gud måske har noget at sige til dem gennem os, fortæller Tommy Givens.
Han oplyser dog også, at der i den etablerede kirke er en helt anden åbenhed for undervisning og træning.
– jeli