Heimamissionen fylder 100 år

På Færøerne er den indremissionske vækkelse aldrig stoppet
FÆRØERNE – Det færøske svar på Indre Mission, Heimamissionen, kan den 8. november fejre 100 års fødselsdag.Den dag for 100 år siden kom den første danske indremissionær Aksel Frederik Moe til Færøerne, og den dag regnes stadig som Heimamissionens fødselsdag.
Den danske missionær var lige så bramfri i sin forkyndelse som sin mere kendte farbror, Harboøre-præsten Carl Moe, men allerede efter få år tager arbejdet form, og i 1916 bygges det første missionshus i Vágur. Indtil da har missionsfolket mødtes i kirkerne eller i private hjem.
I de kommende 20 år udbryder der vækkelse på øerne, en vækkelse som flere steder aldrig er stoppet.
I 1921 nedsætter færingerne et lokalt samfundsråd, som står under Indre Missions hovedbestyrelse i Danmark. Sådan forbliver strukturen indtil 1990, hvor Heimamissionen efter færøsk ønske bliver en selvstændig forening.
Bevægelsen startede, da Indre Mission i Danmark sendte en indremissionær til Færøerne, og i mange år forblev Heimamissionen en del af Indre Mission. Indtil 1990, hvor man besluttede at blive en selvstændig bevægelse.
– ole