Kirker fokuserer på enlige

USA: Flere og flere kirker og præster anerkender behovet for at gøre noget for unge voksne, enlige forsørgere og fraskilte enlige samt unge enker og enkemænd. Det oplyser Dennis Franck, national leder af Assemblies of God Single Adult and Young Adult Ministries.
Det er blevet vanskeligere for kirkerne at holde fast på de unge voksne og singlerne. Derfor har flere kirker ansat præster, som udelukkende skal fokusere på at arbejde med unge voksne i alderen 20-30 år og enlige på 30 år eller mere.
– Der er mange, som kigger indenfor i en kirke, men hvis der ikke skabes en kontakt til dem, så bliver de ikke, lyder Dennis Francks erfaring.
– Mange unge voksne og singler søger efter et sted, hvor de føler sig hjemme. Som følge heraf fokuserer nogle kirker kraftigt på enlige forsørgere, som nu udgør en tredjedel af alle familier her i landet – hvilket er tre gange så mange som for 30 år siden. Kirkerne tilbyder for eksempel en vifte af forskellige praktiske gøremål for de enlige forsørgere – af hvilke de 80 procent er kvinder, fortæller han.
Nogle kirker skifter olie i de enlige forældres biler. Andre kirker tilbyder at passe børnene, eller der er familier, som inviterer de enlige forældre og deres børn til middag i højtiderne.
– jeli