Bjarnes Hjørne:
Prayer Breakfast

Det er onsdag morgen. Klokken er 8:00. Stedet er Kabinettet ved Snapstinget på Christiansborg. Fire personer er samlet til Prayer Breakfast for Danmark. Normalt er der 6-7.Det første kvarter går med morgenkaffe og småsnak. Derefter er der én fra gruppen, der deler nogle tanker omkring det amerikanske præsidentvalg. Han havde i oktober været i USA og var blevet overrasket over, at mange præster opfordrede menigheden til at stemme på Bush af to grunde: 1. Hans abortmodstand. 2. Han er en genfødt kristen. Indlederen var rystet over, at man kunne tage stilling for en præsident på grund af to ting og at man ikke valgte at have et bredere syn for sin stillingtagen, endvidere var han bange for, at vi kunne få amerikanske tilstande i Danmark i løbet af de kommende 10 år.
Derefter fulgte en kort snak om dette emne, hvor konklusionen var, at man som kristen bør se på hele spektret, prioritere de etiske spørgsmål højere end de økonomiske og erhvervsmæssige og i øvrigt have Bibelen som rettesnor for sine politiske valg.
Nu var det tid til at lægge bedeemner frem og til bøn. Der blev bedt for Israel, ægteskabet, kampen for at undgå kirkelige vielser af homoseksuelle, abort, kloning, Folketingets 179 medlemmer m.m. Jeg oplevede et meget stærkt åndeligt fællesskab med de tre og oplevede i min ånd, at det var godt at være der. Dejligt, at en gruppe mennesker har sat bøn for Danmark på dagsordenen på den måde.
Ideen med Prayer Breakfast kommer fra USA. Man mødes en lille gruppe, 6-10 i en time. Nye kan optages i gruppen, hvis der er plads og hvis alle i gruppen er enige om det, men man kan ikke bare melde sig til gruppen på Christiansborg.
Den danske gruppe blev i sin tid startet af tidligere partisekretær hos Kristeligt Folkeparti, Ebbe Jensen, og den daværende amerikanske ambassadør i Danmark. Gruppen holdt til i et lokale på Børsen. Tove Videbæk fra Kristendemokraterne var med i gruppen, og da Ebbe Jensen blev alvorligt syg og senere døde af sin sygdom, flyttede gruppen til Christiansborg, hvor den stadig holder til.